Brieven

Brieven 14/7/2020

Migratie 1

Een piramidespel

Paul Scheffer schrijft dat migratie nodig is om de kosten van een vergrijzende bevolking op te vangen (Een immigratieland moet keuzes maken, 11/7). Pasgeleden zag ik in een documentaire over het actieve emigratiebeleid van de jaren vijftig en zestig een stukje van de toespraak van koningin Juliana op Prinsjesdag 1950 waarin ze zei dat Nederland met bijna tien miljoen inwoners „overvol” begint te raken. Het besef was er toen al, maar sindsdien is het in demografisch opzicht alleen maar fout gegaan. Vergrijzing oplossen met immigratie blijft een piramidespel.

Migratie 2

Denk ook aan geopolitiek

Goed dat Paul Scheffer nadenkt over hoe Nederland er in 2050 uit moet zien. Hij meent dat we de ruimte die we hebben om migratie te sturen in een grotere visie moeten passen, omdat migratie en bevolkingsopbouw ook de arbeidsmarkt, woningbouw en sociale zekerheid raakt. Maar wat te denken van geopolitiek? Veel landen bedrijven machtspolitiek met demografische middelen. Door bevolkingsgroei, maar ook door de diaspora betrokken te houden met bijvoorbeeld dubbele paspoorten. Hoe kan een klein land als Nederland daar het beste mee omgaan?

Bevolkingsgroei

Ontstop de doorstroom

Het NRC-artikel Samenwonen maar dan letterlijk (11/7) schetst een toekomstbeeld waarin we wonen in kleine huizen met gedeelde faciliteiten. Bijvoorbeeld in hofjes. Ik vraag me af of het beleid om gepensioneerden te ‘stimuleren’ zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven niet mede oorzaak is voor de huidige woningnood. In mijn straat worden ongeveer de helft van de relatief grote ééngezinswoningen bewoond door senioren. Door het gevoerde beleid – al dan niet ingegeven door bezuinigingsdrift – stokt de doorstroming. Zou het niet nuttig zijn een beroep te doen op senioren die ruim wonen om een kleinere woning te zoeken? Laat men daar die klassieke hofjes voor maken.

Tweede Wereldoorlog

CPN had heldenrol

De Communistische Partij van Nederland (CPN) zat al ver voor de aanval van Hitler-Duitsland op de Sovjet-Unie op 22 juni 1941 volop in het verzet. Ik noem als willekeurige voorbeelden de door de CPN georganiseerde staking tegen de Jodenvervolging van februari 1941 en de executie door de bezetter op 6 maart 1941 van de Joodse communist Leendert Schijveschuurder, het eerste Nederlandse slachtoffer van de naziterreur. Waarom dan toch de leugenachtige bewering dat de CPN zich schikte „naar het Molotov-Ribbentroppact dat Stalin tot juni 1941 bondgenoot van Hitler maakte” (Mythes over het Texelse slagveld, 3/7)? Dit is een hoon op de heldhaftige rol van de CPN tijdens de bezetting.

Beeldenstorm

Stondbeelden

Zaterdag bespraken we de krant van die dag. Mooi dat Marike Stellinga in de zomer opbiecht dat ze over bepaalde standpunten anders is gaan denken (Waar ik fout zat: mijn stondpunt, 11/7). Stondpunten noemt ze dat. Verleden tijd. Zo bespraken wij de discussie over standbeelden. Misschien kunnen we een standbeeld van een persoon over wie we anders zijn gaan denken, niet neerhalen, maar dit een stondbeeld noemen. Een plaquette met toelichting kan dit uitleggen.

Correcties/aanvullingen

NOW-regeling

In het artikel Meeste geld naar NS, KLM, Booking (11/7, p. E2-3) staat dat bedrijven de NOW-regeling konden aanvragen bij een omzetverlies gedurende vier maanden. Dat moest zijn: drie maanden. De vermelde ov-bedrijven hebben hun voorschot volledig terugbetaald, omdat er een aparte steunregeling voor hen is gemaakt.

Corona in Europa

Op het kaartje bij het artikel Eropuit? Voorzichtig reizen is het veiligst (8/7, p. 8-9) hebben het Verenigd Koninkrijk en Roemenië de verkeerde kleur gekregen. Het VK had groen moeten zijn en Roemenië zonder kleur.