Aantal rokers daalt, maar minder onder jongvolwassenen

Tabaksindustrie Bijna een op de drie Nederlandse jongeren tussen de 20 en 24 jaar rookte in 2019. In deze leeftijdsgroep komen relatief gezien nog altijd de meeste rokers voor.
Een roker aan de bar in een café in Heiloo.
Een roker aan de bar in een café in Heiloo. Foto Koen van Weel/ANP

Hoewel het percentage rokers onder volwassenen „significant is gedaald” tussen 2014 en 2019, blijft het aantal jongvolwassen rokers „onverminderd hoog”. Bijna één op de drie Nederlandse jongeren tussen de 20 en 24 jaar rookte in 2019. Dat concludeert het Trimbos-instituut dinsdag op basis van de nieuwste cijfers over rookgedrag van Nederlanders. Jaarlijks neemt het instituut een enquête af om de leefstijl van Nederlanders in kaart te brengen. In 2019 namen bijna achtduizend mensen deel aan de enquête.

In 2019 rookte 31 procent van de Nederlandse jongvolwassenen tussen de 20 en 24 jaar. Dat is in vergelijking met 2014 een afname (36 procent), maar een toename vergeleken met 2016 (28 procent). In deze leeftijdsgroep komen nog altijd relatief gezien de meeste rokers voor.

Het totale aantal volwassen rokers nam af: in 2014 rookte ruim een kwart van alle Nederlanders, in 2019 was dit nog ruim een vijfde. Opvallend noemt het Trimbos-instituut de afname van jonge rokers. In 2014 rookte één op de drie 18- tot 20-jarigen, tegenover één op de vijf in 2019.

Lees ook over influencers die alcohol aanprijzen: Op Instagram wordt nog lekker doorgedronken

Ontspannen

Volgens het Trimbos-instituut is het problematisch dat juist jongvolwassenen roken, omdat de verslaving zich in deze leeftijdsfase verder ontwikkelt. „Hoe langer zij roken, hoe moeilijker het is om er weer vanaf te komen”, aldus Marc Willemsen, programmaleider Tabak. Hoewel het aantal jongvolwassenen dat dagelijks een of meerdere sigaretten opsteekt relatief beperkt is, gaan rokers tussen 25 en 29 steeds vaker wel dagelijks roken.

Nederlandse 20- tot 24-jarigen zouden met name roken omdat ze denken het nodig te hebben om te ontspannen. „Dit suggereert een onderliggend probleem, namelijk stress onder jongvolwassenen”, zegt Willemsen.

Tegelijkertijd worden jongvolwassenen slecht bereikt door campagnes en informatie over hulp om te stoppen met roken, concludeert het instituut. „Dat is zorgelijk, omdat stoppen met roken zonder hulp regelmatig mislukt. Het is tegelijk wél de groep waar de tabaksindustrie haar marketing op richt, bijvoorbeeld via influencers op sociale media”, aldus Willemsen. Het Trimbos-instituut doet de komende jaren onderzoek naar manieren om jongvolwassen rokers te laten stoppen.