Meer pleeggezinnen - bijna 1.000 kinderen wachten op een plek

Pleegzorg Het aantal pleeggezinnen nam in 2019 toe met bijna 2.800. Ondanks die toename wachtten 970 pleegkinderen op een plek – veelal enkel voor de weekenden.
In 2019 zorgden 16.700 pleeggezinnen voor 23.272 pleegkinderen.
In 2019 zorgden 16.700 pleeggezinnen voor 23.272 pleegkinderen. Foto Herman Engbers / Hollandse Hoogte

Het aantal pleeggezinnen is vergeleken met voorgaande jaren sterk toegenomen in 2019. Pleegzorg Nederland meldt dinsdag een toename vorig jaar van bijna 2.800 (8 procent) pleegouders ten opzichte van een jaar daarvoor. Tegelijkertijd kwamen er 530 pleegkinderen bij. In totaal wachten bijna 1.000 kinderen op een plek.

De stijging valt toe te schrijven aan een betere samenwerking met gemeenten, zegt een woordvoerder van Pleegzorg Nederland. Die heeft een betere coördinatie rond de werving van gezinnen bewerkstelligd. Hetzelfde geldt voor het organiseren van informatiebijenkomsten.

Van de in 2019 aangemelde kinderen kreeg 79 procent ‘voltijd pleegzorg’ en in 16 procent van de gevallen ‘deeltijdzorg’, bijvoorbeeld in de weekenden of tijdens vakanties. Voor de helft van de kinderen die nog wachten op pleegzorg gaat het om tijdelijke zorg.

Uithuisplaatsing

Met deeltijdzorg kan een uithuisplaatsing worden voorkomen. Voor deze vorm van pleegzorg blijkt het lastiger ‘een match’ te vinden. Dit komt volgens de woordvoerder onder meer doordat deeltijdpleegzorg minder bekend is. De organisatie is daarom eind 2019 een campagne gestart om meer aandacht te krijgen voor deze vorm van pleegzorg. Sindsdien hebben ruim tienduizend mensen meer informatie over pleegzorg opgevraagd, wat zich vertaalt naar een toename van 12 procent ten opzichte van 2018.

In 2019 zorgden 16.700 pleeggezinnen voor 23.272 pleegkinderen. De instroom van het aantal nieuwe pleegkinderen nam af in 2019, maar deze was nog steeds groter dan de uitstroom.