Vrijheidsbeperking

Ministerraad stemt in met speciale coronawet

De speciale wet waarmee het kabinet de coronamaatregelen een juridische basis wil geven is vrijdag goedgekeurd door de ministerraad. Het wetsvoorstel wordt maandag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het doel is een betere democratische controle op de maatregelen tegen het virus.

Toen de coronacrisis eind februari uitbrak, nam het kabinet in hoog tempo vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals een verbod op groepsvorming en het verplicht 1,5 meter afstand houden. Deze werden opgenomen in lokale noodverordeningen, opgesteld door de Veiligheidsregio. Hierdoor hadden de Tweede Kamer en de gemeenteraden er vooraf niets over te zeggen.

Een conceptversie van de wet, die vorige maand uitlekte, kreeg veel kritiek van onder meer de Raad van State. Daarin stond dat de plicht tot afstand houden ook zou gelden voor „besloten ruimtes” en dus ook bij mensen thuis. Het kabinet heeft deze passage er nu uit gehaald, net als het voorstel voor de corona-app, waar een aparte wet voor komt. Het uiteindelijke wetsvoorstel regelt ook dat de Kamer vooraf moet instemmen met nieuwe coronamaatregelen, terwijl in het concept nog sprake was van instemming achteraf.

De wet wordt na de zomer behandeld in de Kamer en gaat naar verwachting op z’n vroegst op 1 oktober in werking. (NRC)