Brieven

Brieven 11/7/2020

Wildparken in Kenia

Laat zien hoe ‘t moet

„Kenianen kunnen zich nu gaan afvragen wat nog de rechtvaardiging is om zulke grote gebieden voor wilde dieren te reserveren”, zegt James Sindiyo, werkzaam in een Keniaans wildpark (Leeuwenwelp mist de mens meer dan de cheeta, 9/7). Laat Kenia het goede voorbeeld geven. Aan Europa en alle andere gebieden waar flora en fauna ondergeschoven kindjes zijn. Ze laten zien dat mensen wel degelijk kunnen samenleven met de natuur en er zorg voor kunnen dragen. Misschien dat de rest van de wereld er nog iets van leert.

Woningmarkt

Oneerlijke regels

Lotfi El Hamidi schrijft over de agressieve wijze waarop huizen door investeerders opgekocht worden om vervolgens weer verhuurd te worden (Vastgoedcowboys, 8/7). Het zijn niet de vastgoedcowboys, maar de overheid die hiervoor verantwoordelijk is. Zolang men niet voor 500 euro per maand een hypotheekverplichting mag aangaan maar wel voor 800 euro per maand mag huren, is er ruimte voor arbitrage. En dat is precies wat er gebeurt. Beleggers kopen woningen die mensen niet kunnen kopen maar wel kunnen huren. Geen markt in Nederland is zo streng gereguleerd als de woningmarkt (hypotheekrenteaftrek, huursubsidie, het puntensysteem, AFM kredietregels). Geen markt is zo oneerlijk.

burgerberaad

Het is niet genoeg

De Franse president Macron heeft zich laten ‘bijscholen’ door publicist David van Reybrouck en organiseerde een burgerberaad over het klimaat (Laat burgers politici helpen: organiseer een burgerberaad, 4/7). Alle heil verwachten van deze modernisering van het politieke bestel, zal tot teleurstelling leiden. Er is meer nodig. In Slow Democracy, van politicoloog David Djaïz, valt te lezen hoe globalisering het democratische denken onttakelde. Hij laat zien hoe burgers het lot in eigen handen nemen, bijvoorbeeld via gemeenschapscontrole over een lokaal bos. Hij bepleit een democratie waarin burgers doorlopend invloed krijgen op lokale besluitvorming. Maar zelfs dit is te eendimensionaal. In een betoog voor democratisering, kan de invloed van commerciële media en het internet op de politiek niet ontbreken.


docent maatschappijwetenschappen

Racismedebat

Een dieptepunt

Activisten willen niet dat Jort Kelder tv-debat over racisme leidt, kopt NRC (10/7). Terecht. Het zou een gotspe zijn, een dieptepunt. #Gekelderd.

Daklozenopvang

Schaf slaapzaal af

Het initiatief van Martijn van Rheenen – het plaatsen van vijftig woonunits op het ADO-terrein in Den Haag voor dak- en thuislozen met corona – is ongetwijfeld met de beste bedoelingen genomen (De lijn tussen succes en falen is flinterdun, 29/6). Toch zijn er kanttekeningen te plaatsen. Tegen de verwachting in heeft een recent onderzoek bij dak- en thuislozen laten zien dat er relatief weinig besmettingen zijn in deze groep. Tijdige preventieve maatregelen, als sluiting van slaapzalen en overplaatsing naar noodlocaties, zullen daar zeker aan bijgedragen hebben. Mogelijk speelt de gemiddelde leeftijd, tussen 40 en 50 jaar, ook een rol, en dat binnen deze groep vrijwel geen carnavals- en après-skigangers zijn. Gelukkig is tot nu toe nauwelijks gebruik gemaakt van de ADO-opvang. Echter, ook bij minimale bezetting moet er wel 24/7 zorgpersoneel aanwezig zijn. In Den Haag is de bezetting van zorgpersoneel al beperkt. Op Van Rheenens visie op de zorg valt niets aan te merken: voor ieder een vaste plek met privacy binnen een kleinschalige opvang en met de nodige begeleiding. Een eigen plek komt de fysieke en psychische gezondheid van dak-en thuislozen ten goede, waardoor het beroep op hulpverlening (sociaal-medische zorg, beveiliging en justitie) minder wordt. Nooit meer slaapzalen dus.

Boerenprotest

Missen als kiespijn

Een kleine groep boeren probeert op een radicale manier zijn gelijk te halen in de discussies over het stikstofbeleid. Intimidatie met zwaar materieel, zoals trekkers en landbouwwerktuigen, wordt niet geschuwd en het woord oorlog valt regelmatig. De bouwvakkers, ook een partij in de discussie, gedragen zich gelukkig wel fatsoenlijk en laten hun zware materieel, de bulldozers en de schoppen, gelukkig thuis. Niemand verbiedt Farmers Defence Force om te demonstreren, maar intimideren, dat is iets anders. In dit land houden we van goede boeren, maar onrealistische, radicale groeperingen kunnen we missen als kiespijn.