In beeld

Demonstrerende boeren

Boeren voeren actie. Opnieuw. Vorig jaar trokken ze massaal ten strijde tegen plannen om de uitstoot van stikstof op agrarische bedrijven drastisch te reduceren, zodat kan worden voldaan aan de eisen voor Europees beschermde natuurgebieden. Inmiddels richt de woede van demonstranten zich op het plan van het kabinet om vanaf komend najaar eiwitrijk krachtvoer voor koeien te verbieden, een maatregel die aan de stikstofreductie moet bijdragen. Ook demonstreren de boeren bij andere vervuilers, die volgens hen ten onrechte worden ontzien.
Protest bij het Haagse Binnenhof van de organisatie Farmers Defence Force, tegen de voermaatregel van minister Schouten (Landbouw, CU).
Foto ANP/Phil Nijhuis
Demonstratie bij het Binnenhof, tijdens het debat over de voermaatregel die volgens de boeren ten koste gaat van de gezondheid van hun dieren.
Foto ANP/Phil Nijhuis
Boeren trokken opnieuw op naar het Binnenhof, om de politiek te bewegen tot andere standpunten.
Foto ANP/Phil Nijhuis
Boze boeren bij het Binnenhof, waar wordt gedebatteerd over de omstreden voermaatregel van het kabinet.
Foto ANP/Phil Nijhuis
Boeren blokkeren op verschillende plaatsen, zoals hier in het Overijsselse Raalte, distributiecentra van supermarkten. Ze vinden dat ze onvoldoende betaald krijgen voor hun producten.
Foto ANP/Vincent Jannink
De politie arresteert ruim zestig betogers in Wijster, wegens overtreding van het verbod om te demonstreren met tractoren. Foto ANP/Van Oost Media
Foto ANP/Van Oost Media
Tractoren langs de weg bij afvalverwerker Attero in Wijster. Volgens de demonstranten stoten afvalverwerkers meer stikstof uit dan hun vergunningen toestaan.
Foto Sake Elzinga
Honderden sympathisanten verzamelen zich voor het politiebureau in Assen, waar ruim zestig boeren worden vastgehouden. Die hadden met trekkers gedemonstreerd in Wijster.
Foto Sake Elzinga
Enkele honderden sympathisanten betuigen in Assen hun steun aan de gearresteerde boeren.
Foto Sake Elzinga
Vrijgekomen boeren worden in Assen met gejuich door demonstranten begroet.
Foto Sake Elzinga
Boerenbijeenkomst in Wijster, nadat gearresteerde demonstranten zijn vrijgelaten met een boete van 390 euro op zak.
Foto ANP/Van Oost Media
Barbecue van boze boeren in het Drentse Wijster. Daar werden eerder ruim zestig boeren aangehouden. Ze hadden zich niet gehouden aan het verbod met trekkers te demonstreren.
Foto ANP/Vincent Jannink
Boeren verzamelen zich voor protest bij Schiphol. De marechaussee heeft de weg afgesloten en houdt de demonstranten tegen.
Foto ANP/Peter Bakker