Brieven

Brieven 9/7/2020

Indonesië

Extreem geweld

Rémy Limpach (Ik hoop op besef van Nederlands daderschap, 3/7) gebruikt de termen ‘massageweld’ en ‘excessief geweld’ door elkaar. Deze termen bieden juridisch noch militair houvast, zoals KITLV-onderzoeker Bart Luttikhuis, die het boek overigens positief beoordeelt, heeft laten zien. Ook ‘structureel extreem geweld’ blijft een vaag begrip omdat vergelijkingen ontbreken, laat staan de context waarin dat geweld plaats had. ‘Daderschap’ gaat uit van schuld, een onvruchtbare basis voor historisch onderzoek. Het knappe van Limpachs onderzoek is vooral dat hij een volumineus werk heeft opgeleverd, waarin echter slechts 6 procent aan het Indonesische geweld is gewijd. Hij maakt handig gebruik van de recent geïntensiveerde weerzin tegen racisme en plakt dat meteen op de koloniale samenleving. Daarmee gaat hij voorbij aan de destijds heersende acceptatie van machtsverschillen.

Indonesië 2

Racisme

NRC-redacteur Frank Vermeulen stelt (Ik hoop op besef van Nederlands daderschap, 3/7) historicus Rémy Limpach de vraag of, waar het gaat om „buitensporig geweld tegen Indonesiërs, met name door het koloniale leger, het KNIL” […] „daar ook niet een element van racisme in [zat]: dat men de vijand als een minderwaardige mensensoort zag?” Deze vraag heeft betrekking op het gehele KNIL, Limpach antwoordt dat racisme, rechtsongelijkheid, uitsluiting en onderdrukking in het dna van de KNIL-officieren zat”. Of het nu KNIL-officieren of -manschappen betreft, graag zou ik willen weten waar dit belangwekkende gegeven vandaan komt. Is de mate van racisme in het KNIL ooit gemeten? Van een wetenschapper als Limpach verwacht ik een feitelijke onderbouwing van zo'n ernstige beschuldiging. De aanname dat het KNIL de vijand als raciaal minderwaardig zag, is merkwaardig. De manschappen bestonden in overwegende mate – afgezien van de Ghanese soldaten – uit inheemse soldaten: Menadonezen, Javanen en Ambonezen. Ik mag er ook graag op wijzen dat Indo-Europeanen tot de hoogste rangen konden stijgen in het KNIL. Zo racistisch was het KNIL nu ook weer niet.

Hans Moll, Federatie Indische Nederlanders

Correcties/aanvullingen

Jeffrey Epstein

In De ‘pooier’ van Jeffrey Epstein (3/7, p. 4) stond dat Epstein een miljardair was. Hij was multimiljonair.