Aanbod huizen sinds coronacrisis gestegen

Woningmarkt Eind juni stonden meer huizen te koop dan eind maart, blijkt uit cijfers van de NVM. Dat zou een voorbode zijn van een omslag op de huizenmarkt.

Huizen komen in het voorjaar verhoudingsgewijs vaker in de verkoop.
Huizen komen in het voorjaar verhoudingsgewijs vaker in de verkoop. Foto Robin Utrecht/ANP

Het voorbije kwartaal is het aantal te koop staande woningen met bijna 3.500 stuks toegenomen. Uit de jongste cijfers van makelaarsvereniging NVM blijkt dat, ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar, het huizenaanbod sinds het begin van de coronacrisis met ruim 11 procent is gestegen, naar 33.500.

Het is een opvallende ontwikkeling op de woningmarkt die kampt met een tekort van ruim 330.000 huizen. Helemaal uniek is de stijging niet – jaarlijks zetten mensen in het tweede kwartaal vaker hun huis te koop, omdat dan het voorjaar begint. De afgelopen vijf jaar was toename van het aanbod in deze periode echter niet voorgekomen – tót vorig jaar, toen het aanbod steeg met 1.250. Ten opzichte van dat tweede kwartaal daalde het aantal te koop staande huizen in 2020 wel, met bijna 23 procent.

Lees ook: Hoe de overheid zelf de woningnood creëerde

Voorbode van een omslag

Een stijgende toename van het aanbod kan een voorbode zijn van een omslag op de woningmarkt. Als vervolgens de vraag naar woningen wegvalt, bijvoorbeeld door een economische recessie, kunnen huizenprijzen gaan dalen. Enkele partijen houden daar al rekening mee: ABN Amro verwacht dat de huizenprijzen in 2021 met 2 procent gaan dalen, zo rapporteert de bank deze donderdag. Die prognose ligt in lijn met een eerdere voorspelling van De Nederlandsche Bank.

Vooralsnog lijkt van een huizenprijsdaling geen sprake. De NVM zag in het tweede kwartaal het aantal transacties op jaarbasis weliswaar met 4 procent dalen naar 37.600, maar op kwartaalbasis stegen de verkopen met 14 procent. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde huizenprijs in een jaar tijd met bijna 9 procent, tot een recordbedrag van 335.000 euro, en werd bij meer dan de helft van de verkochte huizen meer betaald dan de vraagprijs.

Volgens de NVM heeft de huizenmarkt „weinig tot niet te lijden” gehad onder de coronacrisis. „We hebben vlak na de lockdown een schokeffect geconstateerd, wat leidde tot daling van het aantal transacties, maar dat was van korte duur”, zegt voorzitter Onno Hoes. „Het is snel weer bijgetrokken.” Het grote tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een belangrijke rol.

Trek naar platteland

Het lijkt er wel op dat de coronacrisis de trek naar het platteland heeft versterkt, concludeert de NVM. In Gelderland, Drenthe en Friesland is een lichte stijging te zien van mensen uit de Randstad, al wijst de makelaarsvereniging erop dat deze trend al sinds 2013 zichtbaar is. Doordat mensen veel thuis moeten werken, hechten ze meer waarde aan ruimte voor bijvoorbeeld een extra (werk)kamer en een tuin. De makelaarsvereniging geeft aan dat daar meer vraag naar is.

In de regio Amsterdam, vaak trendsetter op de woningmarkt, nam het aanbod van woningen op jaarbasis (2,5 procent) toe, terwijl het aantal transacties op jaarbasis daalde. Ook werden de huizen minder waard, al was dat op kwartaalbasis. Moest je voor een Amsterdams huis eind maart gemiddeld 480.000 euro betalen, eind juni was dat 475.000 euro. Dat is nog altijd 24.000 euro meer dan een jaar geleden.