Verkoop CO₂-rechten levert schatkist ruim 440 miljoen euro op

Emissierechten De overheid verkocht in 2019 aanzienlijk minder emissierechten dan een jaar eerder. Toch was de opbrengst bijna gelijk door een sterke stijging van de verkoopprijs van een ton CO₂.
De kolencentrale van E.On op de Rotterdamse Maasvlakte.
De kolencentrale van E.On op de Rotterdamse Maasvlakte. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

De verkoop van emissierechten heeft de Nederlandse schatkist in 2019 ruim 440 miljoen euro opgeleverd. Dat blijkt woensdag uit cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Een jaar eerder werd er nog 504 miljoen euro opgehaald met de rechten die industriële bedrijven kopen ter compensatie van de uitstoot van CO₂.

De afname van 12,7 procent is te verklaren door het feit dat er in 2019 een stuk minder emissierechten zijn geveild. Het ging in 2019 om 17,7 miljoen emissierechten, die per stuk gelijk staan aan 1 ton CO₂. In 2018 waren dat er nog 32,5 miljoen. De scherpe daling komt volgens de NEa door de op 1 januari 2019 ingevoerde marktstabiliteitsreserve (MSR), die het aantal beschikbare uitstootrechten vermindert om te voorkomen dat een overschot kan ontstaan. Dat de veilingopbrengst toch in de buurt kwam van die van 2018 komt door de stijging van de gemiddelde verkoopprijs van emissierechten, van 15,42 euro in 2018 naar 24,61 euro in 2019.

Het Europese systeem voor emissiehandel (EU ETS) bestaat sinds 2005 en is opgezet om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Energie-intensieve bedrijven die actief zijn in onder meer de chemische industrie, raffinage en de metaal- en elektriciteitssector moeten jaarlijks emissierechten inleveren om hun CO₂-uitstoot te dekken.

Een deel van die rechten krijgen ze gratis, maar bij meer uitstoot moeten rechten gekocht worden bij overheden of bij andere bedrijven. Elektriciteitsproducenten moeten sinds 2013 al hun rechten kopen. In heel Europa gaat het om zo’n elfduizend bedrijven, waarvan ongeveer 450 in Nederland.