Regeringsplannen publieke omroep van de baan

Publieke omroep Het plan om tv-reclame voor acht uur ’s avonds te verbieden is van de baan. Wel stopt de publieke omroep met onlinereclame en reclame rond kinderprogramma’s.

Minister Arie Slob (Media, Christenunie) krijgt een rondleiding bij de NPO.
Minister Arie Slob (Media, Christenunie) krijgt een rondleiding bij de NPO. Robin van Lonkhuijsen (ANP)

Het regeringsplan om tv-reclame voor acht uur ’s avonds te verbieden is van de baan. Ook het plan om het reclamegeld van de Ster voortaan rechtstreeks naar Hilversum over te maken (in plaats van via het ministerie van OCW) gaat niet door. De wens om jongerenzender NPO3 om te bouwen tot regiozender is ook ingetrokken. Het plan om de vereiste ledenaantallen voor de aspirantomroepen WNL, PowNed en Human te verlagen van 150.000 naar 50.000 blijft wel staan.

In ruil stopt de publieke omroep vervroegd, per 1 januari, met onlinereclame en reclame rond kinderprogramma’s. Ook belooft de omroep om de reclametijd van 2022 tot 2027 stapsgewijs te halveren, met een slag om de arm wat de financiering betreft. In plaats van de door minister Slob gewenste zender NPO Regio brengt de publieke omroep volgend jaar dagelijks van 18 tot 20 uur regionaal nieuws op NPO 2.

Dat zijn minister Arie Slob (Media, Christenunie), het NPO-bestuur en het College van Omroepen woensdag overeengekomen.

Lees ook: de oorspronkelijke plannen van Slob

Het reclameverbod en NPO Regio waren speerpunten van Slobs visiebrief waarin hij vorig jaar juni zijn plannen ontvouwde over een verbouwing van het publiek bestel. „Vorig jaar heb ik gezegd dat ik open sta voor alternatieven, zolang de uitgangspunten van mijn plannen overeind blijven: een sterke publieke omroep met minder reclame en meer regio. Daar zijn we goed uitgekomen.”

Het NPO-bestuur toont zich verheugd met Slobs tournure. Het heeft vooral gestreden tegen het primetime-reclameverbod omdat dit een fors inkomstenverlies zou betekenen. Ook het plan om STER-inkomsten rechtstreeks aan de NPO over te maken, stuitte op verzet in Hilversum, omdat dit de publieke omroep vatbaarder zou maken voor schommelingen in het jaarbudget.