Brieven

Economie vs. gezondheid

Laat de volksgezondheid niet langer de underdog zijn

Foto LEX VAN LIESHOUT/ANP XTRA

„De verwevenheid van volksgezondheid en de economie is bijna iedereen ontgaan”, stelt historicus Adam Tooze terecht (‘Angst is een onderschatte drijfveer voor verandering’, 27/6). Economie en volksgezondheid worden gezien als tegenstanders die moeten worden verzoend, elk met een geheel eigen ‘cultuur’. De economie functioneert volgens ‘harde’ verdienmodellen, de volksgezondheid wordt bevorderd met de ‘zachte’ hand van zorgverleners en heelmeesters. Deze culturele kloof belet ons de wezenlijke verwevenheid te zien, waarvoor corona thans veler ogen heeft geopend. In het dichtbevolkte Nederland is de relatie tussen economisch belang en volksgezondheid in grootschalige (agro-)industriële productie steeds problematischer geworden in sommige regio’s. Toen de overheid zijn onderneming sloot naar aanleiding van een virusuitbraak onder kwetsbare buitenlandse arbeidskrachten, gaf een Duitse ‘vleesbaron’ eerlijk toe: onze verdienmodellen deugen niet.

Wat de volksgezondheid betreft is duidelijk geworden: met ‘soft power’, dat wil zeggen: met een underdog-positie in relatie tot de economie, kan de gezondheid in Nederland niet worden verdedigd. Herpositionering van de volksgezondheid als gelijkwaardig aan de economie zal het nieuwe normaal moeten worden, wil de wereld zichzelf overeind kunnen houden.