Advies: ‘Meer begeleiding voor deels arbeidsongeschikten’

WIA-uitkering Werkgevers en vakbonden willen meer hulp voor mensen die arbeidsongeschikt zijn geraakt, maar net niet in aanmerking komen voor een uitkering.

Sommige werknemers die voor minder dan 35 procent zijn afgekeurd hebben volgens de sociale partners „substantiële of zelfs zware arbeidsbeperkingen”.
Sommige werknemers die voor minder dan 35 procent zijn afgekeurd hebben volgens de sociale partners „substantiële of zelfs zware arbeidsbeperkingen”. Foto Maskot

Mensen die net niet in aanmerking komen voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA moeten meer ondersteuning krijgen in hun zoektocht naar een baan. Slechts de helft van hen is nu aan het werk. Dat schrijven werkgeversorganisaties en vakbonden in een gezamenlijk advies aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66).

Het gaat om werknemers die uitkeringsinstantie UWV voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt heeft verklaard. Zij hebben geen recht op een WIA-uitkering en worden als ‘normale’ werklozen behandeld.

De overheid gaat ervan uit dat deze zogeheten ‘35-minners’ slechts een lichte arbeidsbeperking hebben. Dat klopt niet, volgens de sociale partners. Sommige 35-minners hebben „substantiële of zelfs zware arbeidsbeperkingen”, schrijven ze.

Laagopgeleiden halen norm niet

Dat komt doordat het UWV de mate van arbeidsongeschiktheid alleen beoordeelt op basis van loonverlies. Je krijgt pas een uitkering als je door je arbeidsongeschiktheid 35 procent mínder dan je oude loon kunt verdienen. Vooral lage inkomens halen die norm vaak niet. Mensen met een hoog salaris gaan er door hun handicap procentueel harder op achteruit dan wie al bij voorbaat een laag loon had.

Lees ook: Verzekeringarts: minder sexy dan hartchirurg, wel hard nodig

Deze gedeeltelijk arbeidsongeschikten moeten in elk geval meer begeleiding krijgen van het UWV, vinden de sociale partners. Maar het kabinet zou ook moeten overwegen om de ondergrens voor de WIA-uitkering te verlagen naar 25 of zelfs 15 procent.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) had de sociale partners eind 2018 gevraagd om hem te adviseren over manieren waarop meer arbeidsongeschikten aan het werk kunnen komen.

In hun advies schrijven werkgevers en vakbonden dat er ook nog veel winst is te behalen door arbeidsongeschikten meer scholing aan te bieden.