Brieven

zorg

De Nederlandse zorg is juist goedkoop

Foto Getty Images

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil een einde maken aan ‘onzinnige’ zorg. De zorg zou te veel een verdienmodel zijn geworden: „Zorgpartijen en medisch specialisten krijgen nu per verrichting betaald, worden geprikkeld productie te draaien”, aldus bestuursvoorzitter Marian Kaljouw. Een oplossing zou zijn de medisch specialisten in loondienst te laten werken. Deze geluiden zijn niet nieuw, al jaren leeft bij beleidsmakers het idee dat de zorg in Nederland onevenredig duur is, en dat vooral de curatieve zorg (huisartsen en ziekenhuiszorg) daarvoor verantwoordelijk is. Maar sinds jaar en dag eindigt Nederland in de top van de ranglijst van de European Health Consumers Index en in de internationale vergelijkingen van het Commonwealth Fund. Ook het RIVM vergelijkt de zorg in Nederland met die in ons omringende landen, en komt tot dezelfde conclusie: de curatieve zorg in Nederland is sober en efficiënt, per hoofd van de bevolking heeft Nederland minder artsen, minder ziekenhuisbedden, minder opnames, een kortere ligduur, en minder geneesmiddelengebruik. Het terughoudende en kritische gebruik van antibiotica door Nederlandse artsen spaart levens en kosten. Tegelijkertijd zijn de uitgaven aan de curatieve zorg in internationaal perspectief laag, en zijn uitgedrukt als percentage van het bbp de laatste jaren steeds afgenomen. In de langdurige zorg (verpleeghuizen, ouderenzorg) maakt Nederland echter relatief veel kosten, hetgeen des te opmerkelijker is omdat Nederland ten opzichte van vergelijkbare landen minder vergrijsd is. Het zou beleidsmakers sieren als zij de vele onderzoeken naar de Nederlandse zorg in internationaal perspectief meenemen in hun beleidsvoornemens.