Brieven

Brieven 6/7/2020

Historische figuren

Ik weet wel een ereplek

Belicht ook de goede kanten van Van Heutsz’ bestuur, aldus briefschrijver Henk Slechte (2/7). Dat Van Heutsz ook goede dingen heeft gedaan, geloof ik graag. Goede dingen werden ook gedaan door Al Capone, Lenin en Peter de Grote. De vraag blijft alleen: in wiens ogen en wat was de reden van hun goeddoen? De sympathie van een volk winnen om onrust te voorkomen? Het eigen blazoen oppoetsen? Een religieuze of politieke overtuiging? In bovenstaand rijtje is misschien ook de nazipoliticus Arthur Seyss-Inquart nog wel te wurmen. Tijdens de Duitse bezetting verbeterden immers de arbeidsomstandigheden voor veel Nederlandse kunstenaars. Verdient hij daarom een standbeeld in onze schouwburgen? Nee, dat is te veel eer. Misschien een buste. Een kleintje. In de herenurinoirs. In plaats van een vlieg.

Jan Kruse Deventer

moskeefinanciering

Onder het staatsgezag

Weer weet ons land niet hoe om te gaan met islamitische predikers die prediken tegen de kernwaarden van onze grondwet (Tweede Kamer moet in actie komen tegen moskeefinanciering, 1/7). Ik snap dat niet. Ik weet niet beter dan dat in islamitische landen deze predikers onder het wereldlijk gezag staan zoals uitgeoefend door het staatshoofd. De straf die ons staatsgezag dient op te leggen is niet een verbod op het geloof, maar een verbod op prediking die strijdig is met de grondwet. En zo nodig een sluiting van de moskee bij recidive.

Jan Duindam Elst

Israël/Palestina

Niets te duchten

Van wie heeft Benjamin Netanyahu, de premier van Israël, nu iets te duchten? De Arabische buurlanden zijn verwikkeld in langdurige conflicten en hebben nooit staan te trappelen om de Palestijnen te hulp te schieten. De EU heeft alleen diplomatieke middelen. Trump biedt het perfecte alibi. Gauw, annexeren voordat er weer een Democraat in het Witte Huis zit, al zou zelfs die nu te druk zijn met interne problemen. De grootste oppositie komt vanuit Israël zelf – zullen de redelijke krachten alsnog winnen?

René Kager Wijk bij Duurstede

Thuisonderwijs

Gelijk speelveld

Sjoerd Karsten en Henk Blok vinden dat het makkelijker moet worden voor ouders om thuisonderwijs te geven, ook op niet-religieuze gronden en ook als passend onderwijs in reguliere scholen wel mogelijk is (2/7). De vraag is of je thuisonderwijs ziet als oplossing voor uitzonderlijke gevallen of als gelijkwaardig alternatief. Ik denk dat we er als samenleving een gerechtvaardigd belang bij hebben dat zoveel mogelijk leerlingen deelnemen aan het publieke schoolonderwijs. Vanuit het oogpunt van gelijke kansen, vanuit het oogpunt van socialisatie en omdat de school een bijdrage kan leveren aan de persoonsvorming.

Dat reguliere scholen niet iedereen passend onderwijs kunnen bieden, is zo. Daarvoor biedt thuisonderwijs een goed alternatief. Dat bezwaren op grond van levensbeschouwing kunnen leiden tot vrijstelling van de schoolplicht is een verdedigbare, maar niet erg wenselijke consequentie van de manier waarop we in Nederland de vrijheid van levensovertuiging en de vrijheid van onderwijs hebben vormgegeven. Maar deze uitzonderingspositie is zeker niet bedoeld als vrijbrief voor iedereen die de voorkeur geeft aan thuisonderwijs.

Elwin Savelsbergh Zeist

Corona in de VS

Opvallende gelijkenis

Bekijk een kaartje van de explosieve verspreiding van het coronavirus in de Verenigde Staten in de afgelopen twee weken, vergelijk dat met een kaartje met de scheidslijn tussen de strijdende partijen in de Amerikaanse Burgeroorlog van anderhalve eeuw geleden, en huiver.

Gijs van Oenen Amsterdam

De gewone man

Graag een enquête

De gewone man verdient een standbeeld, kopte een artikel van Arjen van Veelen vorige week. Een publiek debat hierover starten, hoeft niet. Maar wel een vraag: wat valt u op aan de kop? Graag zou ik de uitslagen van een enquête hierover zien, evenredig verdeeld tussen mannen en vrouwen.

Dolien Buijs Huizen