Vakbond FNV stemt in met pensioenakkoord

Pensioenakkoord De instemming van FNV-leden was het laatste grote obstakel voor de hervorming van het pensioenstelsel. De aanpassingen worden nu vastgelegd in een wetsvoorstel.
FNV-voorzitter Han Busker praat de pers bij na een vergadering van het FNV-ledenparlement. De leden stemden tijdens de bijeenkomst voor het nieuwe pensioenstelsel.
FNV-voorzitter Han Busker praat de pers bij na een vergadering van het FNV-ledenparlement. De leden stemden tijdens de bijeenkomst voor het nieuwe pensioenstelsel. Foto Remko de Waal / ANP

De grootste vakbond FNV is akkoord met de grootschalige aanpassing van het pensioenstelsel. Een meerderheid van de 105 actieve FNV’ers uit het ‘ledenparlement’, het hoogste orgaan van de vakbond, heeft daar zaterdag mee ingestemd.

Na een lange en soms stevige discussie stemden 64 leden voor de wijziging, 40 waren tegen. „Daarmee kan het hele traject verder, en daar ben ik blij mee”, zei FNV-voorzitter Han Busker na afloop. De voorzitter had tegen het ledenparlement gezegd dat hij zou opstappen als het akkoord verworpen wordt.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66), vakbonden en werkgeversorganisaties presenteerden vorige maand – na een jaar onderhandelen – hun gedetailleerde uitwerking van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord. Daarin was al op hoofdlijnen afgesproken dat het pensioenstelsel grondig op de schop gaat.

In de toekomst zullen pensioenfondsen geen beloftes meer doen over de hoogte van de toekomstige uitkering, omdat in de afgelopen jaren is gebleken dat ze die beloftes niet konden waarmaken. Werknemers zullen vooral duidelijk zien, op een ‘persoonlijke pensioenrekening’ hoeveel geld er nú voor hen gereserveerd is.

De instemming van FNV-leden was het laatste grote obstakel voor deze hervorming. Werkgeversorganisaties en vakcentrale CNV zijn al akkoord gegaan. De kleine VCP niet, maar die wilde de plannen ook niet blokkeren.

Lees meer over het ledenparlement van FNV: De 105 machtige leden van een diep verdeelde vakbond

Wetsvoorstel

Een „zeer blije” minister Koolmees zei zaterdag dat er nu „breed draagvlak is ontstaan voor deze hervorming”. „Dat is goed nieuws voor gepensioneerden, werkenden en ook voor toekomstige generaties.” Koolmees gaat de aanpassingen nu vastleggen in een wetsvoorstel, dat hij nog voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart naar de Kamer hoopt te kunnen sturen. Naast de vier coalitiepartijen, hebben ook de oppositiepartijen GroenLinks en PvdA al hun steun uitgesproken voor de plannen. Het is de bedoeling dat pensioenfondsen tussen 2022 en 2026 overstappen op het nieuwe systeem.

Ook zal het kabinet nu werk gaan maken van de concessies die het vorig jaar heeft gedaan aan de vakbonden, in ruil voor hun steun. Koolmees komt met een wetsvoorstel waarin de AOW-leeftijd langzamer stijgt. Nu moeten Nederlanders voor ieder jaar dat de gemiddelde levensverwachting toeneemt, een jaar langer werken. Dat wordt acht maanden.

Daarnaast heeft Koolmees de vakbonden toegezegd dat het makkelijker wordt voor werknemers en werkgevers om een vroegpensioenregeling af te spreken. Daarnaast komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.

Ook Klaas Knot van pensioentoezichthouder De Nederlandsche Bank is „verheugd” over deze „betekenisvolle stappen op weg naar een toekomstbestendiger pensioenstelsel”. Het nieuwe pensioensysteem kent „minder spanningen tussen generaties”, zegt Knot, „en sluit beter aan bij de veranderende arbeidsmarkt”.