Kabinet

Vanaf 2024 of 2025 geen sekse- registratie meer op ID-kaarten

De registratie van sekse op identiteitskaarten gaat verdwijnen. Dat schrijft minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) vrijdag aan de Tweede Kamer. Vanaf 2024 of 2025 zullen nieuw geproduceerde identiteitskaarten geen sekseregistratie meer bevatten. Uit onderzoek blijkt volgens Van Engelshoven dat de gevolgen „voor organisaties die de identiteitskaart gebruiken voor identiteitsverificatie beperkt blijven”. Op paspoorten blijft het geslacht wel genoteerd omdat dit volgens Europese regelgeving noodzakelijk is om als internationaal reisdocument te kunnen dienen. De stap maakt onderdeel uit van een breder beleid om waar mogelijk „onnodige sekseregistratie te beperken”, schrijft Van Engelshoven. Dit betekent ook dat bedrijven en organisaties worden aangespoord geslachtsregistratie in te perken. Zo heeft de minister opdracht gegeven tot de ontwikkeling van een „online toolbox” met „handreikingen, goede voorbeelden en een afwegingskader” voor bedrijven en overheden om te bepalen wanneer geslachtsregistratie wel of niet nodig is. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) boog zich over de vraag of voor geboorteaktes de categorie ‘genderneutraal’ toegevoegd kan worden aan de opties ‘man’ en ‘vrouw’. Het kabinet wil dat voor paspoorten en geboorteaktes dezelfde registratie gebruikt wordt. Daarom zouden eerst de mogelijkheden voor de aktes uitgebreid moeten worden voordat een derde categorie gebruikt kan worden in paspoorten. Vooralsnog kan iemand alleen een derde gendercategorie in het paspoort krijgen door zelf naar de rechter te stappen. Maar, schrijft Van Engelshoven in de Kamerbrief, omdat „jurisprudentie nog geen eenvormig beeld laat zien”, wil Dekker „nadere ontwikkelingen” afwachten. Rechters verschillen van mening over de vraag of naast de genderbeleving ook medische aspecten een rol moeten spelen in het oordeel dat bij iemand het geslacht niet kan worden vastgesteld. (NRC)