Grensoverschrijdend gedrag

Bij UvA leidt slechts één op vijftig meldingen tot klacht

In de periode van 2016 tot en met 2018 zijn 248 meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) uitgemond in slechts vijf officiële klachten. Dat heeft studentenblad Folia vrijdag geschreven op basis van eigen onderzoek.

Het betreft klachten en meldingen door medewerkers of studenten over vermeend grensoverschrijdend gedrag van medewerkers of studenten. Folia baseert zich op informatie uit de jaarverslagen van 2016, 2017 en 2018 van de zogenoemde vertrouwenspersonen ongewenst gedrag. De meeste meldingen van studenten gingen over verbale seksuele intimidatie en pestgedrag, medewerkers maakten het vaakst melding van pestgedrag en verbale agressie. Uit de verslagen blijkt niet waarom meldingen niet tot formele klachten leidden. In theorie kan het zo zijn dat alle zaken na een melding naar tevredenheid werden opgelost.

NRC onthulde in 2019 en dit jaar dat twee UvA-docenten zich jaren schuldig maakten aan grensoverschrijdend gedrag. Het bleek voor studenten moeilijk dit aan de kaak te stellen, omdat zij die een melding willen doen, terechtkomen bij een leidinggevende of vertrouwenspersoon die ondergeschikt is aan het bestuur. In meerdere gevallen heeft dit ertoe geleid dat meldingen na ruggespraak met het bestuur van de agenda verdwenen. Onduidelijk is hoeveel van de meldingen waar Folia over bericht om deze reden niet uitmondden in een officiële klacht. Ondertussen werkt een van de docenten waar NRC over berichtte, nog steeds voor de Amsterdamse universiteit waar hij onder meer scriptiestudenten begeleidt. De studentenraad van de faculteit Geesteswetenschappen maakte eerder deze week bekend het vertrouwen in de decaan van de faculteit op te zeggen omdat zij vindt dat er te weinig is gedaan met de klachten tegen de docent in kwestie.(NRC)