Opkoopprogramma

Conflict tussen Europese Centrale Bank en hoogste Duitse rechter voorlopig bezworen

De Duitse Bondsdag neemt genoegen met de uitleg van de Europese Centrale Bank (ECB) over haar massale opkoop van staatsschulden. Daarmee is voorlopig het conflict bezworen dat in mei ontstond tussen het Constitutionele Hof (de hoogste Duitse rechter) en de ECB.

Met een zeer grote meerderheid nam de Bondsdag donderdagavond een motie aan die stelde dat de ECB heeft voldaan aan de eis van het Hof om uitleg te geven over haar afwegingen bij de omstreden aankoop van staatsschulden.

Niet alleen regeringspartijen CDU/CSU en SPD stemden voor, ook oppositiepartijen FDP en de Groenen. Die Linke onthield zich van stemming, de AfD stemde tegen.

Groot was de schrik in Duitsland, en elders in de eurozone, toen het Constitutionele Hof in Karlsruhe op 5 mei bepaalde dat de ECB onwettig handelt. De Duitse rechters verweten de Europese Centrale Bank massaal staatsleningen op te kopen, maar niet goed uit te leggen waarom dat „proportioneel” is, en hoe ze de voor- en nadelen van het opkoopbeleid tegen elkaar heeft afgewogen.

Binnen drie maanden moest de ECB opening van zaken geven over haar afwegingen, bepaalde het Hof. Deed de ECB dat niet, dan zou de Duitse centrale bank, de Bundesbank, haar medewerking aan het opkoopprogramma moeten staken.

Gevoelig was de zaak niet alleen omdat het programma niet goed zonder Duitse deelname kan. Maar ook omdat de onafhankelijkheid van de ECB wordt aangetast als de bank zich de les laat lezen door nationale rechters.

Vorige week bleek hoe de ECB de zaak wilde oplossen. De bank publiceerde het verslag van een vergadering van het ECB-bestuur. Zonder met zoveel woorden de uitspraak van het Duitse Hof te noemen, werden voor- en nadelen van het opkoopprogramma doorgenomen. Zo gaf de bank wel uitleg, maar formeel was het geen reactie op een eis van de nationale Duitse rechter.

Maandag ging de Duitse regering al met deze uitweg akkoord. (NRC)