Mensenrechtencollege: TU Eindhoven gaat te ver met voorkeursbeleid vrouwen

Voorkeursbeleid Het beleid van de TU/e, waarmee ze tijdelijk alleen vrouwen aanneemt voor wetenschappelijke functies, wordt beoordeeld als strijdig met de gelijkebehandelingswetgeving.
De campus van de TU/e eerder dit jaar.
De campus van de TU/e eerder dit jaar. Foto Merlin Daleman

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) gaat te ver met haar beleid om vijf jaar lang alleen vrouwen aan te nemen voor wetenschappelijke vacatures. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens vrijdag. Volgens het college is het voorkeursbeleid „te drastisch” en in strijd met de gelijkebehandelingswetgeving. Oordelen van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend, maar worden in de meeste gevallen wel opgevolgd.

Het college ontving ruim vijftig klachten en meldingen over het beleid van de TU/e. De klagers en melders meenden dat de universiteit mannen discrimineert door tijdelijk alleen vrouwen aan te nemen. De universiteit verweerde zich met het argument dat een dergelijke maatregel nodig is om de ernstige en hardnekkige achterstand van het aantal vrouwen in wetenschappelijke functies tegen te gaan. Ook worden de vacatures na een half jaar wel opengesteld voor mannen, als dan nog geen geschikte kandidaat gevonden is. Sinds juli 2019 is het beleid van kracht.

Het College voor de Rechten van de Mens schrijft nu op basis van Nederlandse en Europese wetgeving dat vrouwen geen absolute voorrang mogen krijgen. Ook moet het voorkeursbeleid in „evenredige verhouding” staan tot het doel: meer vrouwen in de wetenschappelijke top. Tevens moet duidelijk blijken dat dit doel niet op een andere manier kan worden bereikt.

Lees ook: Universiteit Eindhoven trekt vrouwen voor – en dat werkt

Te grote sprong

De TU/e zou onvoldoende duidelijk hebben gemaakt waarom ze voor alle wetenschappelijke functies op alle faculteiten louter vrouwen wil aannemen, terwijl de achterstandspositie niet op iedere faculteit even groot is. Ook waren eerdere maatregelen om meer vrouwen aan te trekken te „weinig dwingend” om de sprong naar volledige uitsluiting van mannen te rechtvaardigen.

Rector Frank Baaijens van de TU/e is teleurgesteld over het oordeel van het College. Hij stelt dat „de aanpak echt helpt om de achterstand van vrouwen rechter te trekken”. Baaijens benadrukt verder dat van de honderd wetenschappelijke medewerkers die het afgelopen jaar werden aangenomen, de helft vrouw is. „Dat laat zien dat we mannen niet uitsluiten, maar vrouwen wel een betere kans geven.”

Baaijens zegt dat zijn universiteit van plan is het oordeel van de mensenrechtencommissie op te volgen, hoewel hij het „doodzonde” vindt dat daarmee het beleid tot een einde komt. „De nog lopende sollicitatieprocedures ronden we uiteraard af, maar daarna drukken we op de pauzeknop.” De universiteit zal zich beraden hoe het beleid er daarna uit moet zien.