Lelystad Airport

Kamer: nachtvluchten los van Lelystad

De Tweede Kamer wil niet dat het politieke besluit over de uitbreiding van Lelystad Airport wordt gekoppeld aan de reductie van het aantal nachtvluchten op Schiphol. Een motie met deze strekking van coalitiepartij ChristenUnie is donderdag aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, CDA en Forum voor Democratie stemden tegen.

Een van de voorwaarden die het kabinet stelt aan overheidssteun voor KLM is reductie van het aantal nachtvluchten op Schiphol, om hinder voor omwonenden te beperken. Deze reductie is volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) echter „mede afhankelijk van voorwaarden zoals de opening van Lelystad Airport”.

Actiegroepen en politici zijn verbaasd over deze koppeling. Tijdens een Kamerdebat woensdag erkende Van Nieuwenhuizen dat er geen direct verband is, „maar met Lelystad Airport wordt reductie makkelijker”. De motie van de CU bevestigt dat de uitbreiding van Lelystad Airport aparte besluitvorming in het parlement vereist.

Een andere aangenomen motie, van CDA en SGP, verzoekt de regering om KLM-inkomens tot anderhalf keer modaal te ontzien bij het korten van KLM-salarissen. Het kabinet wil de loonoffers al laten beginnen vanaf modaal. Volgens de vakbonden worden daardoor vooral de middeninkomens bij KLM geraakt, in plaats van de topinkomens. Minister Hoekstra (Financiën, CDA) benadrukte tijdens het debat dat de inkomens van KLM-piloten volgens hem te hoog zijn.