Brieven

Glokalisering

Het weglekken van geld is ook oorzaak van regionale krimp

Foto Lars van den Brink

In aanvulling op het interessante interview met Floor Milikowski over krimpregio’s (NRC, 26/6) is het de vraag of falend of afwezig beleid wel de hoofdoorzaak is van hun ontstaan. Er is nog een even onzichtbare als sterke oorzaak voor het krimpen van gebieden: de money drain, het weglekken van geld. Zo gaan, veelal via banken, de spaarcenten, huuropbrengsten, hypotheekrenten en winkel- en bedrijfswinsten van, zeg, Emmen naar Assen en Zwolle, en vandaar via de Randstad naar bijvoorbeeld nog beter renderende luxeflats in Miami. De jongeren en vitale volwassenen van Emmen trekken naar Assen en Zwolle voor werk, opleiding, winkels, disco en bibliotheek die door het vertrek van het geld uit Emmen daar niet meer zijn of wegkwijnen. Zodat de Ierse econoom Richard Douthwaite eens uitriep: „De kinderen reizen het spaargeld van hun ouders achterna.” Het is het almaar doorgaande, wereldwijde proces van overontwikkeling dat onderontwikkeling creëert. Om er wat tegen te doen wordt in het interview aangegeven: een beleid gestoeld op een visie. Deze zou het minder volatiel maken van het geld moeten beogen met buurteconomieën met lokaal geld en lokale banken of kredietcoöperaties. Meer greep op de eigen economie maakt het makkelijker om die het groene pad op te sturen.


Stichting Aarde