Geslacht voortaan weggelaten op identiteitskaarten

Sekseregistratie Nieuwe identiteitskaarten zullen vanaf ongeveer 2024 geen geslachtsregistratie meer bevatten. In paspoorten blijven de categorieën ‘man’ en ‘vrouw’ wel gehandhaafd.
Foto Lex van Lieshout/ANP

De registratie van het geslacht op identiteitskaarten gaat over een aantal jaar verdwijnen. Dat schrijft minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanaf 2024 of 2025 zullen nieuw geproduceerde identiteitskaarten geen sekseregistratie meer bevatten. Uit onderzoek blijkt volgens Van Engelshoven dat de gevolgen van de wijziging „voor organisaties die de identiteitskaart gebruiken voor identiteitsverificatie beperkt blijven”. Op paspoorten blijft geslacht wel genoteerd omdat dit volgens Europese regelgeving noodzakelijk is om als reisdocument voor internationale reizen te kunnen dienen.

De stap maakt onderdeel uit van een breder beleid om waar mogelijk „onnodige sekseregistratie te beperken”, schrijft Van Engelshoven in de Kamerbrief. Dit betekent ook dat bedrijven en organisaties worden aangespoord om geslachtsregistratie in te perken. Zo heeft de minister opdracht gegeven tot de ontwikkeling van een „online toolbox” met „handreikingen, goede voorbeelden en een afwegingskader” om bedrijven en overheden te helpen bepalen wanneer geslachtsregistratie wel of niet nodig is.

Lees ook: Derde Nederlander krijgt ‘X’ in paspoort

Geboorteaktes

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) heeft zich gebogen over de vraag of voor geboorteaktes de categorie ‘genderneutraal’ toegevoegd kan worden aan de opties ‘man’ en ‘vrouw’. Het kabinet wil dat voor paspoorten en geboorteaktes dezelfde registratie gebruikt blijft worden. Om die reden zouden eerst de mogelijkheden voor de aktes uitgebreid moeten worden voordat een derde categorie structureel gebruikt kan worden in paspoorten. Vooralsnog kan iemand alleen een derde gendercategorie in het paspoort krijgen door zelf naar de rechter te stappen.

Maar, schrijft Van Engelshoven in de Kamerbrief, omdat „jurisprudentie nog geen eenvormig beeld laat zien”, wil Dekker „nadere ontwikkelingen” afwachten. Rechters verschillen van mening over de vraag of naast de genderbeleving ook medische aspecten een rol moeten spelen in het oordeel dat bij iemand het geslacht niet kan worden vastgesteld.