Rotterdamse politiek stemt morrend voor uitwerking ontwerp Museum Boijmans

Ontwerp Boijmans van Beuningen De Rotterdamse gemeenteraad stemde donderdag voor uitwerking van het nieuwe ontwerp voor Museum Boijmans van Beuningen. Leefbaar Rotterdam spreekt van een ‘ordinaire doofpot’ en stemde nu tegen.

Artist-impression van de achterzijde van het toekomstige Museum Boijmans van Beuningen, met rechts de beoogde aanbouw door architectenbureau Mecanoo. Links in beeld is het nieuwe Depot.

Artist-impression van de achterzijde van het toekomstige Museum Boijmans van Beuningen, met rechts de beoogde aanbouw door architectenbureau Mecanoo. Links in beeld is het nieuwe Depot.

Beeld Mecanoo

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad heeft donderdag gestemd voor verdere uitwerking van een nieuw ontwerp voor Museum Boijmans van Beuningen door architectenbureau Mecanoo uit Delft. De gemeenteraad zou voor het zomerreces een ‘go’ of ‘no go’ geven voor het plan, waar de gemeente 169 miljoen euro in steekt.

Voorwaarde is dat dit ontwerp voor „een technisch hersteld, verduurzaamd en toekomstbestendig museum met ambitie” in stappen gerealiseerd kan worden, omdat er nu nog niet genoeg geld is. Het gevraagde ontwerp, de raming van de kosten, de benodigde externe financiering plus de businesscase van het museum moeten in het najaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het college blijft ondertussen doorzoeken naar fondsen die willen meebetalen aan de verbouwing van het gemeentelijke pand.

Ambitiescenario

Er waren 25 stemmen voor en 18 tegen, wat tekenend is voor de onvrede over het dossier-Boijmans. Eind 2018 stemde nog een grote meerderheid (38 van de 45 raadsleden) voor het ‘ambitiescenario’ voor Boijmans, dat destijds wegens brandgevaar dicht moest. Na asbestverwijdering, renovatie en een grote verbouwing in zeven jaar voor 224 miljoen euro (exclusief btw) moest het bezoekersaantal groeien van 300.000 naar 500.000 per jaar.

Maar van de benodigde 55 miljoen euro aan externe financiering, is tot nu toe slechts 7,5 miljoen euro Rijkssubsidie binnen. De filantropische Stichting Droom en Daad trok het aanbod van 40 miljoen euro vorig jaar in, de BankGiroLoterij en andere financiers hebben vooralsnog geen geld toegezegd. De redenen hiervoor heeft wethouder Said Kasmi van cultuur (D66) de raad begin dit jaar in een geheime vergadering en in een geheime brief toegelicht.

Ordinaire doofpot

Leefbaar Rotterdam, met elf zetels de grootste raadsfractie, noemde het donderdag een „ordinaire doofpot”. „Wij hebben deze informatie als schokkend ervaren”, zei Leefbaar-raadslid Robert Simons. De partij stemde eind 2018 voor de verbouwing, maar zal nu „tegen alle ontwikkelingen” rond Boijmans stemmen „als signaal naar dit college”. „Wij als volksvertegenwoordigers zijn monddood gemaakt”, zei Simons. Hij riep burgemeester Aboutaleb en wethouder Kasmi op om alsnog openheid van zaken te geven.

Lees ook Rechtszaak dreigt rond verbouwing Museum Boijmans

De gesprekken met Droom en Daad liepen vorig jaar stuk omdat er nog geen bouwplan en begroting waren en invloed op Boijmans onmogelijk bleek, verklaarde directeur Wim Pijbes eerder in NRC. Droom en Daad wilde die invloed, zei Pijbes, omdat het destijds leek alsof alle sleutelfiguren tijdens het jarenlange bouwproces zouden vertrekken, zoals burgemeester Aboutaleb, Boijmans-directeur Sjarel Ex en voorzitter Jan Loorbach van de raad van toezicht. Inmiddels heeft de gemeenteraad positief geadviseerd over de herbenoeming van Aboutaleb.

De BankGiroLoterij honoreerde de aanvraag van Boijmans voor de verbouwing niet „mede gezien de status van de fondsenwerving”, aldus een schriftelijke verklaring.

Geheime informatie

Naast Leefbaar uitten meer fracties, zoals oppositiepartijen 50Plus, SP, de Partij voor de Dieren en coalitiepartij VVD, donderdag kritiek op de hoeveelheid aan geheime informatie die het college verstrekt. Aanleiding was een recent AD-interview met D66-wethouder Arjan van Gils (financiën en organisatie) over een fraudezaak met ambtenaren, vlak na een geheime bijeenkomst over deze kwestie. Als voorzitter van de raad zegde burgemeester Aboutaleb toe het Openbaar Ministerie te vragen of Van Gils mogelijk strafbaar was.

Ook oppositiepartij SP (2 zetels) stemde eind 2018 nog voor de ambitieuze verbouwing van Boijmans, maar heeft nu haar steun ingetrokken. De fractie vindt het plan en de financiën „veel te mistig”, zegt SP-raadslid Taylan Cicek. De SP betreurt ook het mislukken van Boijmans op Zuid, een tijdelijke dependance in Rotterdam-Zuid tijdens de jarenlange verbouwing.

De lokale islamitisch geïnspireerde partij Nida stemde donderdag verdeeld – één raadslid voor, één tegen – om haar ‘afbrokkelende steun’ voor Museum Boijmans aan te geven. Met de coronacrisis en het recente Cultuurplanadvies maakt Nida zich zorgen of er genoeg „middelen voor vernieuwing, diverse en jonge initiatieven overblijven.”

Een meerderheid stemde verder voor een motie van de voltallige coalitie (VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA, ChristenUnie SGP) om te onderzoeken of de ‘stichtingskosten’ van de renovatie (143 van de 169 miljoen euro) niet verlaagd kunnen worden, zodat er meer geld overblijft voor alle bouwambities. Verder wil de raad een publiek „stadsgesprek” organiseren over de renovatie en verbouwing, zodat betrokken inwoners hun mening kunnen uiten.

Aanvulling (3 juli): Deze tekst is aangevuld met het nieuws over het positieve advies over de herbenoeming van burgemeester Ahmed Aboutaleb.