Haags zalencentrum Opera mag toch ’s nachts open

Vergunning Ondanks een onderzoek naar corruptie krijgt het Haagse zalencentrum Opera toestemming de komende tien jaar een aantal dagen per week tot vijf uur ‘s ochtends open te blijven.

Omwonenden gaan in beroep tegen het verlenen van een nachtvergunning aan zalencentrum Opera in Den Haag.
Omwonenden gaan in beroep tegen het verlenen van een nachtvergunning aan zalencentrum Opera in Den Haag. Foto Koen van Weel/ANP

Op zijn laatste werkdag als waarnemend burgemeester van Den Haag heeft Johan Remkes alsnog twee omstreden nachtontheffingen gegeven aan zalencentrum Opera. Remkes legde een negatief advies van de gemeentelijke bezwarencommissie naast zich neer.

Dat blijkt uit een brief die de gemeente woensdag verzonden heeft aan de omwonenden van de Opera. Zij hadden bezwaar gemaakt tegen de vorig jaar verleende nachtvergunningen voor het zalencentrum, uitgebaat door de Turks-Nederlandse broers Akyol.

De broers zijn samen met de voormalige wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui verdachten in een corruptieonderzoek rond de lokale partij Groep de Mos. Het Openbaar Ministerie verdenkt de broers er onder meer van de politici te hebben omgekocht in ruil voor hulp bij het verkrijgen van de nachtvergunningen.

De bezwarencommissie schrijft dat het strafrechtelijk onderzoek naar de vergunningverlening geen invloed heeft op haar oordeel dat de twee vergunningen geweigerd moeten worden. Wel van invloed is dat de gemeente zich niet aan haar eigen regels gehouden heeft, aldus de commissie.

Lees ook hoe Richard de Mos het mes aan drie kanten liet snijden

Tegen de regels

Zo kreeg het zalencentrum vergunning om tot zes uur ’s ochtends open te zijn, hoewel volgens de regels vijf uur de uiterlijke sluitingstijd is. Ook is er geen sprake van een „bijzondere omstandigheid” die vereist is om de nachtvergunningen te verlenen. Tevens is niet voldaan aan andere eisen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en waren de vergunningen verleend voor onbepaalde tijd, wat ook niet mag.

In zijn besluit schrijft Remkes het niet eens te zijn met de commissie. Volgens hem kan op basis van de motivering van de commissie alsnog „een nachtontheffing worden verleend, zij het met aangepaste openingstijden en voor een maximale geldigheidsduur van tien jaar.” De broers Akyol mogen van Remkes de komende tien jaar op vrijdag, zaterdag en zondag partijen en feesten geven tot vijf uur ’s ochtends.

‘Dit pikken we niet’

In een reactie zegt Aad Plukaard, een van de bezwaarmakers, in beroep te gaan tegen het besluit van Remkes. „We gaan dit niet pikken. Het advies was zwaarwegend. En de overlast van dat zalencentrum was afgelopen jaren groot. Het wordt onleefbaar als het ook ‘s nachts doorgaat.”

De broers Akyol reageren opgetogen. Erding Akyol: „Dit besluit van Remkes is het bewijs voor onze onschuld.”