Plan uitbreiden IC-capaciteit: aantal bedden naar 1.350

Coronacrisis Omdat naar verwachting nog lange tijd coronazorg nodig is, gaat het aantal IC-bedden permanent omhoog. Maar is er wel voldoende personeel voor al die bedden?

Verplegend personeel haalt slijm weg bij een patiënt die aan de beademing ligt op de intensive-care afdeling die specifiek is ingericht voor patiënten met Covid-19, in het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch. Foto Ilvy Njiokiktjien
Verplegend personeel haalt slijm weg bij een patiënt die aan de beademing ligt op de intensive-care afdeling die specifiek is ingericht voor patiënten met Covid-19, in het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch. Foto Ilvy Njiokiktjien

Het aantal IC-bedden in Nederland gaat als gevolg van de coronacrisis permanent omhoog naar 1.350. Dat staat in een plan dat het Landelijk Netwerk Acute Zorg heeft opgesteld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De normale IC-capaciteit in Nederland, waarbij gemiddeld 900 van de 1.150 bedden in gebruik zijn, is niet genoeg om een nieuwe coronagolf te kunnen opvangen, schrijft het netwerk. „We moeten voor lange tijd rekening houden met de noodzaak tot zorg voor Covid-patiënten.” Op dit moment liggen er 29 patiënten met Covid-19 op de IC's.

In het begin van de coronacrisis, dit voorjaar, moest het aantal IC-bedden plotseling binnen een aantal weken worden verdubbeld naar bijna 2.400. Op het hoogtepunt van de eerste golf lagen er meer dan 1.400 coronapatiënten op de 75 intensive cares in Nederland. Door deze extreme druk op de IC’s werd bijna alle andere ziekenhuiszorg stilgelegd, met waarschijnlijk grote gezondheidsschade tot gevolg. Ziekenhuizen willen dit bij een nieuwe opleving van het virus voorkomen. Met het uitvoeren van het nieuwe plan zou de terugval in reguliere zorg ‘slechts’ 20 procent moeten zijn.

Lees ook: Puzzelen op de volgende coronagolf

Het ‘opschalingsplan’ gaat uit van structureel 1.350 IC-bedden, met de mogelijkheid om dat aantal flexibel tot 1.700 uit te breiden mocht een serieuze tweede golf van besmettingen zich aandienen. Ook moeten er 1.300 extra gewone ziekenhuisbedden komen, omdat patiënten na een IC-opname niet direct naar huis kunnen. De ziekenhuizen willen de zomer gebruiken om te zorgen dat de uitbreiding in het najaar gerealiseerd is, omdat virologen denken dat er dan een serieuze kans is op een tweede golf. Wel waarschuwt het Landelijk Netwerk Acute Zorg in het plan dat het „heel ambitieus is om dit in het najaar al gedaan te hebben”.

Tekort aan personeel

De belangrijkste uitdaging voor het vergroten van de capaciteit zijn niet zozeer de bedden, maar wel het IC-personeel dat aan de bedden moet staan. Met name het aantal IC-verpleegkundigen daalt al jaren, terwijl er nu meer dan ooit nodig zijn. Daar komt bij dat veel personeel nog uitgeput is van de eerste golf, waarbij een ongekend aantal patiënten op de IC kwam te overlijden. Ook moesten veel IC-verpleegkundigen tijdens een dienst voor meerdere Covid-patiënten tegelijk zorgen, terwijl ze op de IC normaal één patiënt onder hun hoede hebben. Dat leidde tot frustratie over de mindere kwaliteit van zorg die daardoor geleverd kon worden.

Het vinden van genoeg personeel om de 1.350 IC-bedden te bemensen noemt beroepsvereniging V&VN, die meedacht over het plan, dinsdag in een reactie „het grootste knelpunt”. Momenteel werken er een kleine 4.000 fte’s aan IC-verpleegkundigen in de ziekenhuizen, terwijl er bij het opschalen naar 1.700 bedden meer dan 5.000 fte’s nodig zijn. Omdat dit in de praktijk amper te realiseren is, stelt de V&VN dat het werken met 1.700 bedden „hooguit enkele weken” mogelijk zal zijn.

De V&VN stelt dat verpleegkundigen meer „waardering, zeggenschap en loopbaanperspectief” nodig hebben en „een zware stem” moeten krijgen bij de uitvoering van het plan. In het plan staat dat verpleegkundigen in elk geval meer aanspraak moeten kunnen maken op flexibele contracten en roosters. Ziekenhuizen zullen de komende maanden ook een deel van het andere personeel verder opleiden zodat het IC-personeel in geval van nood kan worden ondersteund. Voor de lange termijn is een grotere instroom bij de opleiding tot IC-verpleegkundige van „essentieel belang”, zo staat in het plan. Op korte termijn meer IC-verpleegkundigen opleiden is lastig, want de opleiding duurt 18 maanden.

Mocht Nederland een tweede golf zelf niet aankunnen, dan staat Duitsland opnieuw klaar om Nederlandse IC-patiënten over te nemen. Volgens het opschalingsplan zijn zeker 300 ziekenhuizen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen hiertoe bereid. Op het hoogtepunt van de eerste golf lagen er ruim vijftig Nederlandse patiënten op Duitse IC’s.