Mobiliteit

Planbureaus: spitsheffing nodig als ‘prijsprikkel’ tegen files

Mobiliteit

Nederland moet gaan werken met een spitsheffing als ‘prijsprikkel’ om files tegen te gaan. Een algemene kilometerheffing zou duurder zijn en „grotere nadelen hebben voor de arbeidsmarkt”. Dat concluderen het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een dinsdag verschenen onderzoek over mobiliteitsbeleid in Nederland. „Beprijzing kan een efficiëntere manier zijn om schaarse capaciteit te verdelen dan wachttijd (in de file staan)”, schrijven de onderzoekers. De spitsheffing daarom een goede optie zijn. De maatregel zorgt ervoor dat reiskosten toenemen, wat belemmerend kan werken voor de arbeidsmarkt. Dit effect zou echter veel sterker zijn wanneer een algemene kilometerheffing wordt opgetuigd. Bovendien zou die laatste optie niet het gewenste effect hebben. (NRC)