Helft Groningse ondernemers benadeeld door gaswinning

Onderzoek Ongeveer de helft van de Groningse ondernemers ervaart nadelige gevolgen van de gaswinning in het gebied. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. „Ze vallen tussen wal en schip.”

Winkels aan de Vismarkt in de stad Groningen. De helft van de ondernemers in de provincie Groningen heeft last van de gaswinning, onder meer doordat die de waarde van het bedrijfspand drukt.
Winkels aan de Vismarkt in de stad Groningen. De helft van de ondernemers in de provincie Groningen heeft last van de gaswinning, onder meer doordat die de waarde van het bedrijfspand drukt. Foto Kees van de Veen

De helft van de ondernemers in de provincie Groningen ondervindt nadelige gevolgen van de gaswinning in het gebied. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), waarbij bijna 4.000 Groningers zijn ondervraagd. Het onderzoek werd aan het begin van de coronacrisis gehouden en die heeft daardoor beperkt invloed op de resultaten.

Vooral ondernemers die een bedrijfspand bezitten ervaren de gevolgen van de gaswinningsproblemen. Zo’n 70 procent van de ondernemers met een pand ondervindt nadelen, tegenover 37 procent zonder pand. De pandbezitters worden getroffen door de gaswinning vanwege schade aan hun gebouwen of waardedaling ervan, extra tijdsinvesteringen door overleggen over veranderde regelgeving en met verschillende instanties en verstoring van de bedrijfsvoering.

Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers erkenning willen van hun problemen. Daarbij moet er een betere vergoeding van de schade komen en financiële steun. Ook zou de werkgelegenheid in het gebied een impuls moeten krijgen.

„Onze indruk is dat ondernemers tussen wal en schip vallen”, zegt onderzoekster Katherine Stroebe, die samen met hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes, jaarlijks onderzoek doet naar de gevolgen van de gaswinning. „Veel regelingen voor particulieren zijn voor ondernemers niet toegankelijk of niet passend. Hun problemen zijn vaak complex. En ze voelen zich niet gesteund.”

De geestelijke gezondheid van mensen met herhaaldelijke bevingsschade is verbeterd

Daartegenover gaat het beter met de gezondheid van particulieren in het aardbevingsgebied. Voor het eerst sinds 2016, toen de RUG begon met de enquête, verbeterde de gezondheid onder de Groningers. Vooral de geestelijke gezondheid van mensen met herhaaldelijke bevingsschade is sinds de laatste meting, in juni 2019, verbeterd. „Er is een kentering, maar de vlag kan nog niet uit”, zegt Stroebe. Bewoners met schade hebben namelijk nog steeds een slechtere gezondheid dan bewoners zonder schade aan hun woning.

Minder bevingen, maar meer schademeldingen in Groningen

Bovendien steeg het aantal schademeldingen de afgelopen maanden fors. Begin 2019 kwamen wekelijks zo’n 175 schademeldingen binnen bij het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Nu zijn dat er ongeveer 1.000 per week. Het is onduidelijk waardoor die toename is ontstaan.

De enquête werd afgenomen vlak voor de afkondiging van de ‘intelligente lockdown’ vanwege het coronavirus. Een deel van de mensen antwoordde op aanvullende vragen over het coronavirus. Een meerderheid denkt dat de coronacrisis gevolgen gaat hebben voor de afhandeling van hun schade en andere procedures.