Toch subsidie voor Scapino en Eurosonic Noorderslag

Cultuurbeleid De culturele sector hoort pas op Prinsjesdag of er meer noodsteun komt. Voor twee instellingen was er maandag wel goed nieuws.

Minister Ingrid van Engelshoven (D66) gaf de Tweede Kamer maandag een keiharde voorzet. Als er moties ingediend zouden worden waarin het kabinet wordt opgeroepen om Scapino Ballet en popfestival Eurosonic Noorderslag te redden, dan zou zij die opdracht met alle liefde willen uitvoeren. Ze zei het tijdens een overleg over de problemen waarin de culturele sector zich bevindt door de coronacrisis. Ook de meerjarige subsidies die het Rijk van 2021-2024 verstrekt aan culturele instellingen werden maandag besproken. De Raad voor Cultuur heeft daar onlangs advies over uitgebracht.

Lees ook: interview met Marijke van Hees, voorzitter van de Raad voor Cultuur

„Ik denk dat velen van u moesten slikken toen u het advies over Scapino las” , zei de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het bij een groot publiek geliefde balletgezelschap uit Rotterdam kreeg wel een positieve beoordeling, maar de Raad adviseerde toch om geen subsidie te geven. Dat viel de Raad niet te verwijten, zei de minister. Het lag aan de financiële kaders die zij zelf had gesteld. Het is ook wel mooi, vond zij, dat Club Guy and Roni, een jonger dansgezelschap uit Groningen, zich zo goed heeft ontwikkeld dat het voor het eerst wél in aanmerking komt voor structurele rijkssubsidie.

Afwijken van het advies

Het is de gewoonte dat cultuurministers de adviezen van de Raad opvolgen, zei Van Engelshoven. Maar Scapino is een „belangrijke instelling die al 75 jaar bestaat en die het hele land doorreist met voorstellingen”. De kans dat de gemeente Rotterdam de verloren rijkssubsidie kan compenseren is in deze coronacrisis klein, schatte zij in. Ze was daarom bereid van het advies af te wijken en binnen haar begroting op zoek te gaan naar extra geld.

Lees ook: Gemeenten: we kunnen niet alle cultuurinstellingen redden

De Kamer liet dat zich geen twee keer zeggen. Leny Geluk-Poortvliet (CDA) diende de gewenste motie in, met steun van de overige coalitiepartijen en de linkse oppositiepartijen. Voor musea is het wel minder goed nieuws. Want de dekking van de bijna 1,8 miljoen euro voor Scapino moet komen uit het fonds waaruit musea nieuwe aankopen kunnen doen.

Bij Eurosonic Noorderslag stond de minister minder lang stil, maar ze proefde wel dat de Kamer ook daar wilde dat ze op zoek zou gaan naar budget. D66 diende de motie in, gesteund door dezelfde partijen. Donderdag wordt erover gestemd, maar het is nu al duidelijk dat er genoeg steun is in de Kamer.

Geld lospeuteren

Naast deze successen was er ook teleurstelling voor de Kamer. De grote vraag of er nog meer geld beschikbaar komt dan de 300 miljoen euro die het kabinet eerder vrijmaakte om de culturele sector door de coronacrisis heen te slepen, bleef maandag onbeantwoord. Een loper voor het Kamergebouw, gemaakt van affiches van afgelaste voorstellingen, maakte weliswaar indruk op de politici. Net als een onderzoek naar de financiële pijn onder zzp’ers in de culturele sector die nu geen opdrachten krijgen. Maar de Kamer kreeg niet meer los van de minister dan de belofte dat ze haar best zal doen om te voorkomen dat er instellingen omvallen. Extra geld zal ze moeten lospeuteren bij de onderhandelingen binnen de coalitie over haar begroting, in augustus. Wat daar uitkomt, wordt in principe bekendgemaakt op Prinsjesdag.