Brieven

Overbodige zorg

Benoem poortwachter voor screening slaapapneu

Foto ROBIN UTRECHT / ANP

Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), stelt terecht dat er te veel onnodige zorg wordt geleverd en noemt de behandeling van slaapapneu als voorbeeld (Toezichthouder NZa: de zorg is te veel een verdienmodel geworden, 22/6). Zij stelt dat de beroepsgroep zich door verkeerde financiële prikkels laat leiden. Juist bij apneuzorg hebben wij meermaals aan de bel getrokken bij de NZa om de ook in onze ogen ongewenste overdiagnostiek tegen te gaan. Die wordt voornamelijk veroorzaakt door grootschalig screenen op adem-onregelmatigheden in de nacht bij mensen met vaak vage, aspecifieke klachten, waarvan niet zeker is of ze door een slaap- of ademhalingsprobleem worden veroorzaakt. Dit blinde screenen leidt tot frequente (onjuiste) diagnoses en onterechte behandelingen van veronderstelde slaapapneu. De NZa steunt deze initiatieven, omdat de kosten per diagnose lager zijn. Wij pleiten ervoor deskundigen tot poortwachter te benoemen. Dit zal de overdiagnostiek terugdringen en de kwaliteit van de behandeling van slaapproblemen verbeteren. We roepen de NZa op opnieuw het gesprek met ons aan te gaan. Slaapapneu is een serieuze, invaliderende aandoening, maar als de diagnose op onjuiste gronden gesteld wordt, verliezen we het zicht erop.