Nederlanders positiever over politiek en samenleving door coronacrisis

SCP Volgens het SCP is er sprake is van het Rally around the flag-effect: Nederlanders hebben door de coronacrisis meer vertrouwen in de regering.
Ouderen met mondkapjes bij een verpleeghuis in Noordwijk aan Zee.
Ouderen met mondkapjes bij een verpleeghuis in Noordwijk aan Zee. Foto Robin Utrecht/ANP

Nederlanders hadden afgelopen kwartaal meer vertrouwen in maatschappelijke en politieke instituties dan in de 12,5 jaar daarvoor. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Vooral het vertrouwen in de regering is flink gestegen: 76 procent van de ondervraagden gaf haar afgelopen april een voldoende, tegenover 51 procent in januari. Eind mei was het vertrouwen in de regering „onverminderd groot”.

De respondenten zijn positiever over de regering vanwege haar aanpak van de coronacrisis. Deze reactie komt volgens het SCP vaker voor bij „grote bedreigingen” en staat bekend als het Rally around the flag-effect. Dat houdt in dat overheden en regeringsleiders in crisis- of oorlogstijd tijdelijk populairder worden en de kritiek op hun beleid afneemt.

Lees ook dit stuk over de situatie in België: Met het virus verdwijnt de harmonie uit België

Ook de samenleving wordt positiever beoordeeld. Gemiddeld geven Nederlanders momenteel het rapportcijfer 6,9 - het hoogste cijfer sinds begin 2008. Dit komt volgens het SCP voort uit „ervaringen van saamhorigheid, respect en solidariteit” tijdens de coronacrisis. Mensen zouden elkaar meer vertrouwen en hulpbereidheid hebben laten zien.

Zorgen

Desalniettemin maakt men zich ook zorgen. 54 procent van de respondenten zei zich in april „veel zorgen” te maken over de uitbraak van het coronavirus, tegenover 5 procent die zich helemaal geen zorgen maakte. Hierbij ging het onder meer om de impact op de volksgezondheid, met name onder kwetsbare groepen, en de economische gevolgen. Vrouwen en ouderen maakten zich meer zorgen dan mannen en jongeren.

Op economisch vlak lopen de verwachtingen uiteen. Hoewel 85 procent van de respondenten een verslechtering van de economische situatie verwacht (tegenover 29 procent aan het begin van het jaar), denkt 63 procent van de Nederlanders die verandering zelf niet te zullen voelen.