Brieven

Brieven 29/6/2020

Toekomstige generaties

We doen niets voor hen

Sterk stuk, Offers, van Ellen Deckwitz (25/6). Onze kleindochters moeten straks onze troep opruimen omdat de regering de afgelopen tien jaar vrijwel alles heeft laten versloffen wat echt belangrijk is. Een paar maanden geleden werden jongeren bij een klimaatdemonstratie opgepakt en opgesloten terwijl boeren ongestraft met hun trekkers de snelweg op gingen. Gelukkig maar, dat in de samenleving wel de noodzakelijke cultuurverandering gaande is en je in dit land naar de rechter kunt stappen als de overheid niets blijft doen.

Mondkapjes

Het nieuwe zwerfafval

Wandelend in het bos kwam ik twee mondkapjes tegen. Ze lagen tussen de struiken vlak bij het pad. Een eindje verderop hetzelfde. Is het een idee om in navolging van het plan om statiegeld te heffen op kleine plastic flesjes en blikjes dit ook in te voeren voor mondkapjes? Een kwartje per teruggebracht kapje, zou dat helpen om ons milieu vrij te houden van dit overbodige afval?

Gele zones

Waan je niet veilig

Hans Schaaf stelt voor om coronamaatregelen toe te spitsen per risicogroep (Richt ‘gele zones’ in waar soepeler coronaregels gelden, 24/6) Met deze tweedeling gaat hij volledig voorbij aan een derde groep: zij die enkel ‘milde’ klachten krijgen, thuis kunnen uitzieken, maar vervolgens nog maanden ziek zijn. Dit zijn vaak jonge mensen, die volgens Schaaf in de laag-risico-groep vallen. De impact van Covid-19 is ook voor hen enorm. Bovendien is het nog altijd onduidelijk of zij überhaupt wel helemaal zullen herstellen. Zouden we niet beter aan de veilige kant blijven totdat de impact volledig bekend is?

Stress onder jongeren

Evenveel uur in een dag

School is dé stressfactor in het leven van veel jongeren, kopt NRC (23/6). Uit onderzoek van Unicef Nederland blijkt dat jongeren zelf aangeven weinig druk te ervaren door sociale media. Grondig onderzoek kan natuurlijk nooit kwaad, maar het ligt voor de hand dat de stress toch iets te maken heeft met die sociale media, die volgens het artikel een integraal onderdeel vormen van het leven van jongeren. Het is heel eenvoudig: zo’n twintig jaar geleden was het er niet, en nu brengen jongeren vele uren per dag append, insta-end, gamend en netflixend door; die tijd moet natuurlijk ergens vandaan komen. „Slaap is onze grootste concurrent”, heeft de baas van Netflix eens gezegd, maar ik ben bang dat het bij jongeren toch vooral het schoolwerk is dat het moet ontgelden; en ja, dan krijg je natuurlijk stress als de toetsweek dichterbij komt...

Poetins parade

Spelen zonder brood

Om het volk in bedwang te houden, werd het door de Romeinse keizers regelmatig op brood en spelen getrakteerd. Als ik kijk naar de manier waarop Poetin de overwinning op de nazi’s herdenkt, lijkt het erop dat hij in dit opzicht in hun voetsporen treedt (Poetins parade in de herkansing, 24/6). In plaats van de bloederige gladiatorenspelen worden militaire parades georganiseerd die de Russen een gevoel van vaderlandsliefde moeten bijbrengen. Gezien de toenemende armoede en schaarste in het land zal het Poetin echter niet meevallen om het volk ook van brood te voorzien.

Racisme van Kant

Traceer de ideeën

In Duitsland laait de discussie op over het racisme en seksisme van filosoof Immanuel Kant (24/6). Ik denk dat een individuele mening, van een filosoof of wie dan ook, niet los gezien kan worden van de samenleving waarin hij leefde. Het is voor dit debat dan ook van belang of er in Kants Europa al enige maatschappelijke beweging was van antislavernij en feminisme. Juurd Eijsvoogel schrijft dat ook in Kants tijd er harde kritiek was op zijn rassentheorie. Maar hoe breed was die gedragen? Hij schrijft ook dat Kant later van mening veranderde. Ik zou razend nieuwsgierig zijn naar hoe deze bewegingen zich hebben ontwikkeld en de ideeën van filosofen hebben beïnvloed.