Sterren boven Syrië

Foto Omar Haj Kadour / AFP

De puinhopen van een eerder bombardement op Ariha steken af tegen de sterrenhemel boven de door rebellen bezette stad in het noorden van Syrië.