Brieven

Brieven 276/2020

Onnodige zorg

Op welke termijn?

Ik ben erg geschrokken van de voorbeelden van onnodige zorg die Marian Kaljouw aandraagt (22/6). Zowel apneubehandeling als kniekijkoperaties „bij ouderen” tot nodeloze zorg bestempelen getuigt mijns inziens van enorme onwetendheid of een extreme kortetermijnblik. De besparingen op iets langere termijn van deze beide, niet eens zo heel dure, behandelingen kunnen enorm zijn, nog afgezien van de voordelen voor het welzijn van betrokken patiënten.

Gele zones

Comfortabel

Een uitstekend idee van Hans Schaaf om gele zones in te richten waar soepelere coronaregels gelden (24/6). Zo krijgen mensen voor wie Covid-19 oplopen een minder groot risico is meer vrijheid. De parallellen met andere regels zijn talloos. Onder de 18 mag je niet drinken, daarboven wel. Boven de 67 krijg je een basisinkomen (AOW), daaronder niet. Dat werkt allemaal prima dus laten we alsjeblieft snel een ruimere leefwereld creëren voor de laag-risico-groepen en de beperkte ruimte voor hoog-risico-groepen zo comfortabel mogelijk maken.

Gele zones 2

Kappers en zonen

Het klinkt sympathiek, die gele zones. Maar mensen die daar besmet raken (ook al lopen zij een laag risico dat een besmetting ernstig verloopt) kunnen wel de kwetsbare groep besmetten. Als meer mensen besmet zijn, heeft dat gevolgen. Neem de kapper die naar zo’n geel gebied gaat en vervolgens je oma gaat knippen. Of gewoon een zoon of dochter die zelf weinig risico loopt maar vervolgens wel zijn moeder of vader aansteekt.

Identiteitsdenken

Plat Rotterdams

Grappig. Die ervaring die Aylin Bilic beschrijft, dat vooral allochtone landgenoten doorvragen over waar je vandaan komt, heb ik ook wel (‘Identiteit’, ik kan het woord niet meer horen, 24/6). Het antwoord was nooit goed genoeg. Mijn reactie is meestal in plat Rotterdams praten tegen onacceptabel nieuwsgierige aagjes.

Identiteitsdenken is op zich niet verkeerd. Daar verleen je een sociale zekerheid en maatschappelijke status aan. Het wordt pas rottig als je je identiteit meer waarde toekent dan die van de ander.

identiteitsdenken 2

Nieuwsgierig

Een verademing, de column van Aylin Bilic, die er ruimte voor laat dat de vraag ‘waar kom je vandaan?’ uit interesse komt (24/5). Kapper met Koerdische achtergrond, loodgieter met toneelaspiraties, Iraanse vluchteling. Groenteboerin met Curaçaosche vader en Surinaamse grootouders. Schoonzus met Chinese ouders, één uit Suriname, één uit Indonesië. Vader met roots in het Zeeuwse boerenland. Ik wil het allemaal weten. Fantastisch toch!

Johan Derksen

De ontmaskering

Jarenlang mochten de heren Derksen en de zijnen hun grove taalgebruik en beledigingen onweersproken ventileren in de talkshowVeronica Inside. Prima, je hoeft er immers niet naar te kijken. Nu werden ze afgelopen maandag plotseling wel weersproken en zie: ze zakken grandioos door het ijs. Kunnen geen weerwoord bieden en zitten te stuntelen. Ze worden boos, want ze zijn, in hun ogen, voor een tribunaal gezet. Het demasqué van de boze witte man kan niet beter in beeld gebracht worden.

Politieke ideeën

Holle frasen

Een stelling of mening is alleen zinvol als met goed fatsoen ook het tegendeel kan worden beweerd. De speerpunten van onze verkiesbare politici („nieuw leiderschap”, „een tolerante samenleving”, of „als één samenleving deze crisis te boven komen”) zijn dat dus niet (Ehm, ja, en wat vinden Kaag en De Jonge dan precies?, 23/6). Jammer dat men zich van dit principe weinig bewust is en dus valt voor de inhoudsloze frasen van politici.

Politieke ideeën 2

Op zijn kop

Merkwaardig, de kandidaten willen lijsttrekker worden zonder het verkiezingsprogramma te kennen (Ehm, ja, wat vinden Kaag en De Jonge dan precies?, 23/6). De volgorde is verkeerd, eerst het verkiezingsprogramma en dan pas de kandidaat kiezen die het wil gaan realiseren.

Onderwijs

Iedereen is anders

De middelbare school gaat weer open. Dat is fijn voor veel leerlingen, maar niet voor iedereen. Ik ontmoet veel jongeren die lijken op Jan-Willem (fictief figuur). Hij is 15, zit in 5 vwo. Over het thuisonderwijs van de afgelopen tijd zegt hij: „Ik kon fijn en rustig werken. Ik had mijn huiswerk veel sneller af en daardoor had ik lekker veel tijd om aan mijn hobby’s te besteden: gamen met vrienden en op internet surfen naar interessante artikelen.” Hij houdt van wetenschap en techniek en heeft bijvoorbeeld veel geleerd over nanodeeltjes en de toepassingen daarvan. Het sociale contact op school miste hij niet erg. „Ik heb vrienden in een paar online communities. Daar kan ik goed mee praten over onderwerpen waarin ik geïnteresseerd ben. De meesten van mijn klasgenoten snappen dat niet.”

In de media gaat het over de achterstanden die leerlingen hebben opgelopen in de periode dat de scholen gesloten waren. Vergeten wordt dat er ook leerlingen zijn die een voorsprong hebben ‘opgelopen’ omdat ze juist beter konden werken. Geen reistijd, niet meer wachten op anderen, geen hinder van pratende medeleerlingen. Dit gaat op voor veel (hoog)begaafden die zichzelf goed kunnen sturen en gedisciplineerd kunnen werken.

Ik hoop dat van deze unieke situatie geleerd is, dat er in de toekomst ruimte is voor meer maatwerk, waarbij leerlingen het onderwijs op hun eigen manier tot zich kunnen nemen. En ja, de school speelt een rol in de sociale ontwikkeling van het kind, maar dat hoeft niet vijf dagen per week, zes uur per dag. Maatwerk is geboden!

Correcties & aanvullingen

Anton de Kom

In het artikel Anton de Kom in Nederlandse canon is ‘stap naar eerherstel’ (25/6, pagina 3) stelt Cees de Kom: „Mijn vader is jarenlang achtervolgd door de Nederlandse binnenlandse veiligheidsdienst BVD.” Anton de Kom overleed in 1944, nog voor de oprichting van de BVD, in 1949. Het is gedocumenteerd dat hij bij leven onderzocht werd door Nederlandse diensten, maar dit betrof een voorloper van de BVD, de Centrale Inlichtingsdienst.