Pensioenen

‘Fondsen voorzien te hoog rendement’

De Nederlandse pensioenfondsen denken hun te lage dekkingsgraden met rendementen op beleggingen te kunnen wegpoetsen. Dat concludeert De Nederlandse Bank (DNB) op basis van de herstelplannen die de fondsen indienden. Probleem daarbij is dat de pensioenfondsen volgens DNB de te behalen rendementen stelselmatig te hoog inschatten, meldt de toezichthouder. DNB baseert zich daarbij op de herstelplannen die sinds 2015 zijn ingediend. Daarbij wordt in de meeste gevallen het maximaal mogelijke rendement ingevuld, maar dat werd zelden gehaald. De lage rente is daar de belangrijkste reden voor. (ANP)