duurzame energie

Vattenfall stelt besluit over bouw van biomassacentrale uit

Energiebedrijf Vattenfall (voorheen Nuon), wil eerst duidelijkheid vanuit politiek Den Haag wat het standpunt is over biomassa. Zolang die er niet is, neemt Vattenfall geen definitieve beslissing over de bouw van een biomassacentrale in Diemen. Het energiebedrijf gaat pas opnieuw praten met de betrokken partijen als het standpunt van Den Haag helder is. De nieuwe centrale in Diemen moet deels twee aardgasgestookte centrales vervangen en een hulpwarmtecentrale op dezelfde locatie. Omwonenden en natuurgroeperingen zijn daar echter niet blij mee. Zij menen dat met het verstoken van hout veel meer uitstoot gemoeid gaat. Vattenfall kreeg echter wel alle benodigde vergunningen. De gesubsidieerde houtstook uit de centrale moet stadswarmte leveren aan delen van Amsterdam, Diemen en Almere. (ANP)