Brieven

Triage

De patiënt, de dokter en het kansspel

Foto Gailan Haji/EPA

In het draaiboek ‘Triage’ van de Federatie Medische Specialisten komt de mogelijkheid tot loting aan de orde voor het geval dat er twee patiënten gelijktijdig in aanmerking komen voor een IC-plek die wat betreft overlevingskans en opnameduur verder gelijkwaardig zijn. In eerste instantie lijkt loting een rechtvaardige oplossing, want wat is er nu eerlijker dan loten? Iedereen, onafhankelijk van iemands maatschappelijke, financiële of etnische status heeft zo een gelijke, door het toeval bepaalde, kans. Toch lijkt mij dat velen moeite zullen hebben met loting ofwel ronduit afwijzend zullen reageren. Waarom eigenlijk, loting is toch eerlijk? Toen er in 1996 in Frankrijk te weinig ritonavir, een nieuwe aidsremmer, beschikbaar was, besloot men eerst ook de verdeling via loting te laten verlopen. Nadat een storm van protest was opgestoken heeft men dat plan laten varen. Het lijkt mij dat mensen zich in dit soort situaties niet willen overgeven aan het toeval, aan het blinde lot. Voor de meesten, mijzelf ook, is het onverdraaglijk uitgeloot te kunnen worden, terwijl een ander, die er niet méér recht op heeft, wel behandeld gaat worden. Misschien zullen de meeste mensen selectie daarom altijd acceptabeler vinden dan loting, zelfs indien de verschillen tussen twee patiënten klein en weinig relevant zijn.


internist n.p.