Brieven

Brieven 25/6/2020

Canon

Portret Sara Burgerhart

De roman Sara Burgerhart van Betje Wolff en Aagje Deken staat in de nieuwe Nederlandse Canon. Maar het gebruikte portret van deze romanfiguur in de Canon komt van het voorplat van een recente druk en is van een joyeuse Franse dame. Het is namelijk een zelfportret van Elisabeth Vigee-Lebrun (1755 -1842). Als Sara Burgerhart verbeeld zou moeten worden zou dat waarschijnlijk door Charles Hodges (1764 - 1837) gebeurd kunnen zijn en dat zou er dan veel stijver hebben uitgezien.

Canon (2)

Politiek correct

De nieuwe canon moest meer gaan over vrouwen, allochtonen, zwarte bladzijden en verdere politiek correcte prioriteiten van onze D66-minister van Onderwijs. Een historische canon zou in principe boven de waan van de dag moeten staan.

Stikstof

Hoezo ‘goed nieuws’?

Nederlandse boeren mogen nog twee jaar meer mest uitrijden dan andere Europese lidstaten. Minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) noemt dat „goed nieuws, goed voor de waterkwaliteit, het klimaat en de biodiversiteit”. (NRC, 22/6) Help mij even minister, waarom is dit goed nieuws? Boeren mogen nog langer doorgaan met het kapotmaken van onze natuur en ons milieu. Dat goed nieuws noemen, is een gotspe en doet vooral vrezen dat een kordate aanpak van het stikstofprobleem er echt niet komt als het aan deze minister ligt. Integendeel.

Corona

Zorg hervorming

De planontwikkeling voor ons huidige zorgstelsel, gebaseerd op pseudomarktwerking aangestuurd door verzekeraars, heeft geduurd van 1974 tot de invoering van de wet per 1 januari 2006. Het ministerie vraagt nu (NRC, 22/6) de Nederlandse Zorgautoriteit binnen zes weken met een advies te komen om de zorg te hervormen. Wie is hier nu gek geworden?

Geld en geluk

Oppassen met statistiek

Zoals bekend valt met statistiek elk verhaal te onderbouwen, maar ook onderuit te halen. De Bende van de Vooruitgang probeert dit te doen (NRC, 20/6) met een verhaal dat door een aantal Vlaamse psychiaters wordt verteld, namelijk dat onze maatschappij diagnosticeerbaar ziek zou zijn en genezing zou behoeven. Met enkele statistische uitspraken waarmee de Vlamingen hun verhaal ondersteunen, maakt de Bende moeiteloos korte metten. Jammer dat ze vervolgens doen alsof het Vlaamse verhaal hiermee is afgedaan. De kern van dat verhaal betreft namelijk ervaring en reflectie, kortom subjectiviteit. De objectiviteit van de statistiek is slechts bijzaak: de hoofdzaak is een waarschuwing. Die kun je niet simpelweg negeren, zoals de Bende doet.

Anderhalve meter

Regel is al ouder

Benedictus de Spinoza – Nederlands beroemdste filosoof, die in Amsterdam werd geboren uit naar Nederland gevluchte Portugese ouders van Sefardisch-Joodse afkomst – werd op 23-jarige leeftijd wegens horrendas heregias (gruwelijke ketterijen) en ynormes obras (vreselijke daden) uit het volk van Israël gebannen. Dit betekende niet alleen dat hij vervloekt was bij dag en bij nacht, als hij sliep en ontwaakte, bij zijn uitgaan en binnenkomen, maar ook dat niemand zich tot hem mocht richten in woord en geschrift, hem een gunst mocht bewijzen, een schrijfsel van hem mocht lezen, onder één dak met hem mocht verblijven, en bovendien dat niemand zich binnen anderhalve meter van hem mocht bevinden – waarmee de anderhalve meter-regel dus al te vinden is in 1656.

Correcties/aanvullingen

Anne Wensing

In het artikel ‘Het heeft ook ons overspoeld’ (23/6, p. C3-5) is sprake van betrokkenheid van arts-viroloog Anne Wensing bij het Outbreak Management Team. Dat klopt niet.