ACM treedt op tegen bedrijven die online nepreviews aanbieden

Misleiding Volgens toezichthouder ACM zijn nepreviews en nepvolgers op Facebook, Instagram, YouTube en Google een probleem voor het consumentenvertrouwen en eerlijke concurrentie.
Volgens ACM schaden nepreviews het vertrouwen van consumenten in het internet als marktplaats.
Volgens ACM schaden nepreviews het vertrouwen van consumenten in het internet als marktplaats. Foto Getty

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat Nederlandse bedrijven opsporen die online nepreviews, neplikes of nepvolgers al dan niet tegen betaling aanbieden. Het gaat om misleidende beoordelingen op platforms zoals Facebook, Instagram, YouTube en Google die worden gebruikt door bedrijven of influencers „om het beeld van hun bedrijf, product of dienst te manipuleren”, schrijft ACM donderdag in een persbericht.

Aanbieders van nepreviews krijgen een waarschuwing dat zij moeten stoppen met hun praktijken. Ook gaat ACM hun klantbestanden vorderen om op basis daarvan bedrijven aan te spreken die er gebruik van maken. Als bedrijven die misleidende beoordelingen aanbieden niet willen stoppen, kan ACM boetes uitdelen. Of ook de platforms zelf worden aangepakt is nog niet zeker. ACM zegt te zullen kijken „naar de rol en verantwoordelijkheid van platforms bij het bestrijden van misleidende beoordelingen.”

Volgens de toezichthouder zijn nepreviews en nepvolgers een groeiend probleem. Niet alleen bij het aanprijzen van eigen producten, maar ook bij het plaatsen van negatieve nepreviews bij concurrenten, wat zorgt voor oneerlijke concurrentie. ACM schat de schade van deze vorm van misleiding wereldwijd op zeker 1,2 miljard euro, nog los van de schade voor het consumentenvertrouwen in het internet als marktplaats.