Bestuurscrisis op islamitische middelbare school in Rotterdam

Onderwijs Er lopen verschillende onderzoeken naar het Avicenna College in Rotterdam. De inspectie is kritisch over de kwaliteit.

De directeur van het Avicenna College heeft conflicten met de raad van toezicht en de medezeggenschapsraad.
De directeur van het Avicenna College heeft conflicten met de raad van toezicht en de medezeggenschapsraad. Foto David van Dam

Het islamitische Avicenna College in Rotterdam verkeert in een bestuurscrisis. Docenten uit de medezeggenschapsraad (mr) voelen zich geïntimideerd door directeur-bestuurder Wim Littooij. Ook is de onderwijskwaliteit door de Inspectie van het Onderwijs ondermaats bevonden.

De raad van toezicht van het Avicenna eist al langer vergeefs dat de zeggenschap van Littooij op de school wordt ingeperkt. Na tussenkomst van de gemeente Rotterdam is integriteitsbureau Bing ingeschakeld om het functioneren van de directeur en de toezichthoudende raden te onderzoeken.

De Onderwijsinspectie is bekend met de onrust op het Avicenna. „Er komen signalen binnen dat er van alles speelt op organisatorisch en bestuurlijk vlak”, aldus de inspectie, die dit meeneemt in lopend onderzoek.

Het Avicenna (ruim 900 leerlingen) is een van de twee islamitische middelbare scholen in Nederland. Het Avicenna werd in 2014 door Littooij opgericht als doorstart van het Ibn Ghaldoun, dat zijn deuren sloot na grootschalige examenfraude.

Kern van het conflict is dat de 72-jarige bestuurder – die eerder de grootste christelijke scholenkoepel van het land leidde – een te grote stempel op het Avicenna zou drukken. Zo heeft Littooij al twee jaar de dubbelrol van schoolbestuurder en directeur. Ook zou hij de medezeggenschapsraad negeren, die volgens Littooij de school dwarszit door alle plannen te blokkeren. De geschillencommissie van het onderwijs heeft Littooij al vier keer teruggefloten in zijn pogingen de mr te passeren of ontbinden.

Lees ook: Minister Slob akkoord met komst islamitische middelbare school Den Haag

Negatieve beoordeling havo

De kantonrechter oordeelde vorige week dat Littooij ten onrechte probeerde de secretaris van de mr te ontslaan. Deze docente zou „grievende uitlatingen” hebben gedaan over leidinggevenden op de school en zo de arbeidsverhoudingen hebben verstoord, maar volgens de rechter kan dit niet los worden gezien van haar kritische opstelling als mr-lid.

Littooij zet mr-leden onder druk door te dreigen met sancties tegen hen, stellen bronnen op de school en blijkt uit interne e-mails. Een leerkracht die ziek thuis zat, mocht terugkomen op voorwaarde dat die uit de mr stapte. Een leidinggevende werd uit het managementteam gezet omdat zij niet uit de mr wilde. Een leerling, een vertegenwoordiger van de leerlingen in de mr, zou door docenten zijn geïntimideerd om haar stemgedrag te beïnvloeden. Klachten hierover zijn neergelegd bij de raad van toezicht en de Onderwijsinspectie.

De overgrote meerderheid van het personeel is op de hand van Littooij, die zij zien als de man die de school uit het slop heeft getrokken. In een anonieme enquête heeft ongeveer 90 procent van hen het vertrouwen in de mr opgezegd.

Een negatieve beoordeling door de Onderwijsinspectie heeft de onrust op de vmbo/havo/vwo-school vergroot. De havo van het Avicenna kreeg deze maand een onvoldoende omdat drie jaar op rij onder de landelijke norm werd gepresteerd. Ook voor het vwo heeft de inspectie gewaarschuwd. Daar is het niveau al twee jaar ontoereikend.

Wim Littooij wil niet inhoudelijk reageren, maar laat via zijn woordvoerder weten „altijd integer” te handelen. De verhouding met de mr is „al langere tijd moeizaam”, aldus de woordvoerder, maar vanuit de directie is „meermalen geprobeerd uit een patstelling te komen”. Over de gebrekkige onderwijskwaliteit lopen gesprekken met de inspectie en is „de weg omhoog alweer ingezet”.