Corona kost culturele en creatieve sector tot 2,6 miljard euro aan inkomsten

Herstelplan De nood- en steunmaatregelen aan de culturele en creatieve sector door overheden zijn volgens branche- en beroepsorganisaties bij lange na niet toereikend. Er is een herstelplan opgesteld.

Bezoek van Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest in coronatijd. Foto Pieter Stam de Jonge
Bezoek van Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest in coronatijd. Foto Pieter Stam de Jonge

De culturele en creatieve sector loopt dit jaar tot 2,6 miljard euro aan publieks- en zakelijke inkomsten mis door de coronacrisis. Dat stelt de Taskforce culturele en creatieve sector, een samenwerkingsverband van 111 branche- en beroepsorganisaties, in een woensdagmorgen verstuurde brief aan de Tweede Kamer.

De nood- en steunmaatregelen door overheden, samen goed voor zo’n 600 miljoen euro, zijn volgens de tasforce dus bij lange na niet toereikend. En de 2 miljard aan inkomstenderving die naar verwachting resteert, is voor velen niet op te vangen. Citaat: „Het zomerreces staat voor de deur. Maar voor velen in de culturele en creatieve sector zal er de komende maanden geen ontspanning zijn. Het is erop of eronder.”

De werkgroep heeft een vijf punten tellend herstelplan opgesteld. Gepleit wordt onder meer voor het verlengen en uitbreiden van de huidige steunmaatregelen, de oprichting van een nationaal herstelfonds en een ruimhartig fiscaal beleid voor donaties, crowdfunding en legaten. Dat laatste als stimulans voor particulieren om de sector te helpen.

In de brief dringt de werkgroep er ook op aan de sector „een reëel perspectief op verdere heropening” te bieden. Met hun ervaring over bijvoorbeeld ruimtegebruik en ventilatiesystemen zijn musea, theaters en evenementenorganisatoren in staat bezoekers op een veilige, verantwoorde én gastvrije wijze te ontvangen, „veel sneller dan de nu geplande routekaart van het kabinet”. Het herstelplan eindigt daarom met de oproep om de sector de ruimte te geven voor „pilots en ‘field labs’”.

De brief van de taskforce is ondertekend door Jan Zoet, voorzitter van brancheorganisatie Kunsten ’92. Hij spreekt namens 111 samenwerkende branche- en beroepsverenigingen in de culturele en creatieve sector. De verenigingen vertegenwoordigen onder meer podiumkunsten, festivals, musea, bibliotheken en evenementen.

In de brief zijn de kerncijfers over de sector nog eens opgesomd. De culturele sector is goed voor 3,7 procent van het Bruto binnenlands product (bbp) en 4,7 procent van de werkgelegenheid. Dat komt neer op 344.000 werkenden en 550.000 vrijwilligers. In maart en april steeg het aantal WW-uitkeringen in de sector met respectievelijk 94 en 67 procent.

De positie van de 160.000 zzp’ers in de sector wordt in de brief „een drama” genoemd. „Voor velen is de nood zeer hoog, voor een groeiend aantal werkenden is het bestaansminimum de realiteit.”