Brieven

Brieven 24/6/2020

Geld en geluk 2

Ieder zijn wijsheid

Corona loutert ons niet, verzekeren enkele denkers ons (Geld maakt wél gelukkig, 20/6). De auteurs keren zich tegen de gedachte dat deze crisis tot bezinning leidt. Is de waarheid hiervan performatief: door het uit te spreken maak je het waar? Loutering kan je nooit opgedrongen worden. Maar je hoeft het ook niet te ontlopen. Ik moest denken aan een passage uit The overstory van Richard Powers over het ontkiemen van zaden (zelf vertaald): „Er zijn zaden die vuur nodig hebben. Zaden die bevriezing nodig hebben. Zaden die opgeslokt moeten worden, in spijsverteringszuur behandeld en dan uitgescheiden. Zaden die kapot geslagen moeten worden voor ze ontkiemen.”

Ja, ook wij zijn natuur.

Boeren en natuur

Stop de bemoeienis

Wat een realistische weergave van de rol van boeren in de Twentse buurtschappen (Wij zijn zelf gek op de natuur, 19/6). Onze (schoon-) moeder heeft ons ooit met trots geïntroduceerd aan dit prachtige gebied. We hebben het landschap in positieve zin zien veranderen. Het gebied is een voorbeeld van een prachtige balans tussen natuur en functionaliteit. De bemoeienis van natuurorganisaties, die willen dat boeren plaatsmaken voor natuurgebied, schiet door. Het lijkt op een motie van wantrouwen naar deze boeren. Waarom zouden mensen, die eeuwenlang bijgedragen en meegewerkt hebben om dit prachtige landschap in stand te houden, dit plotseling niet meer doen? Na het lezen van dit artikel slaat de twijfel toe of we deze organisaties moeten blijven steunen. Geef deze boeren het vertrouwen dat ze hun bedrijven op toekomstbestendige wijze aan de volgende generatie willen doorgeven. Niet overtuigd? Ga zelf eens kijken!

Noodwet

Heel wat uit te leggen

De bezwaren tegen het wetsontwerp waarmee wordt beoogd ministers de bevoegdheid te geven om, zonder overleg met het parlement, beperkingen te stellen aan de uitoefening van grondrechten, nemen toe. Het Malieveld is al gereserveerd. Naar verluid heeft ook de Raad van State, met het binnenkort uit te brengen advies, ernstige bezwaren.

De vraag rijst hoe het kan dat binnen het Ministerie van Volksgezondheid een wetsontwerp werd opgesteld dat in strijd is met de grondwet en vervolgens ook door nog de ministerraad werd aanvaard. Is de constitutionele vraag überhaupt gesteld? Wat vond de minister van Binnenlandse Zaken van het ontwerp? Zij is de hoeder van de Grondwet. En de minister van Justitie en Veiligheid? Ook als het wetsontwerp drastisch wordt aangepast en de constitutionele toets doorstaat, hebben parlementariërs iets te vragen en de verantwoordelijke ministers iets uit te leggen.

Beeldenstorm

Niet verschuilen

Het standbeeld van J.P. Coen neerhalen of handhaven, dat is de vraag. Maar waar staat Rutte in deze kwestie? Nederland heeft het recht te weten waar zijn premier staat in deze cultuurstrijd.

Gone with the wind

Symbolische betekenis

Maak er nou geen drama van dat de streamingdienst HBO de film Gone With The Wind uit zijn kijklijst heeft geschrapt wegens raciale vooroordelen (De Hof van Eden is een hel van wit privilege, 20/6). De film blijft bestaan. De verwijdering is symbolisch. Dat is toch niet zo moeilijk te begrijpen? Terwijl er een ontzettend belangrijke antiracismebeweging ontstaat die veel en veel te lang op zich heeft laten wachten, gaat de auteur van het opinieartikel zitten zoeken of overal de nuance wel precies wordt bewaakt. Zo dood je het vuur, zo voed je de tegenbeweging en wek je de indruk moeilijk afstand te kunnen nemen van de oude orde. Gebruik je podium liever om de verandering te steunen.

Correcties/aanvullingen

VBIN

In het artikel De pinomzet wijkt opeens af: is dat fraude? (19/6, p. E4-5) werd gesproken over de brancheorganisatie voor betaalinstellingen VIBN, dat moet VBIN zijn.