Rotterdams college wil scholingsfonds van 50 mln tegen coronacrisis

Arbeidsmarkt De coronacrisis vraagt om een nieuwe aanpak rond de bijstand. Nieuwe werklozen hebben vaak wél recente werkervaring en een diploma.

UWV-kantoor in Rotterdam: het aantal bijstandsuitkeringen in de stad is door de crisis weer gestegen naar het niveau van eind 2018.
UWV-kantoor in Rotterdam: het aantal bijstandsuitkeringen in de stad is door de crisis weer gestegen naar het niveau van eind 2018. Foto Peter Hilz

Het college van Rotterdam wil met 50 miljoen euro van diverse partijen een Rotterdams scholingsfonds oprichten. De ambitie is om de komende vier á vijf jaar twintigduizend opleidingsvouchers te verstrekken, waarmee werkzoekenden zich kunnen bij- of omscholen.

Dat zegt de Rotterdamse PvdA-wethouder Richard Moti van werk en inkomen. Het is een van de plannen van het college om de werkloosheid wegens de coronacrisis tegen te gaan. Het college liep op schema met de verlaging van de bijstandsuitkeringen in deze collegeperiode naar 30.000, maar dat lijkt niet meer haalbaar.

De gemeente betaalt maximaal de helft van het scholingsfonds, de overige middelen moeten komen van het Rijk, opleidingsfondsen van werkgevers en vakbonden, bedrijven en onderwijsinstellingen. Hoeveel geld er daadwerkelijk komt van andere partijen moet blijken, zegt Moti.

Mismatch verkleinen

Met ongeveer één miljoen euro gemeentelijk geld wil het college het scholingsfonds na de zomer opstarten en alvast driehonderd vouchers uitdelen. De vouchers zullen ongeveer 2.500 euro per stuk waard zijn, werkzoekenden hoeven er niets voor te betalen. „De mismatch tussen werkzoekenden en vacatures willen we nu met het scholingsfonds versneld verkleinen”, zegt Moti. „Sectoren met vacatures zijn bijvoorbeeld de zorg, onderwijs, techniek en de bouw”, aldus de wethouder.

Lees het artikel Rotterdam heeft buffers, maar daar was het Eneco-geld niet voor bedoeld

Een van de partners bij het Scholingsfonds is regionaal opleidingscentrum Zadkine. In avonden en in het weekend zou de beroepsonderwijsinstelling kunnen openen voor volwasseneneducatie. „We krijgen de vragen al”, zegt Zadkine-bestuursvoorzitter Philippe Raets. „Van mensen in de horeca die nu de deeltijd-ww in dreigen te gaan. Die denken: is dit nog wel de toekomst? Hoe lang blijf ik bij dit bedrijf en gaat dit overleven? Die willen nu bijvoorbeeld een zorgopleiding doen.”

Door de crisis is het totaal aantal bijstandsgerechtigden in Rotterdam in tien weken weer gestegen tot het niveau van eind 2018. Het totaal aantal uitkeringen steeg sinds begin dit jaar tot en met april met 372 naar 34.038. De gemeente verwacht dat het aantal uitkeringen eind dit jaar verder zal zijn gestegen tot 38.700.

Het stadsbestuur maakt zich vooral zorgen over het relatief grote aantal jongeren en zzp’ers in Rotterdam dat zonder werk zit. Van het begin van de crisis in maart tot begin juni is het totaal aantal jongeren met een bijstandsuitkering met bijna 600 gestegen. In diezelfde periode vroegen bijna 14.200 zelfstandigen in Rotterdam een aanvullende uitkering via de zogenoemde Tozo-regeling van de Rijksoverheid. Het Rotterdamse Scholingsfonds is met name ook bedoeld om jongeren en zelfstandigen bij hun loopbaan te helpen.

Lees het interview De crisis uit met ‘a-politieke’ plannen

In tegenstelling tot langdurig werklozen in de bijstand, hebben veel mensen die tijdens de coronacrisis werkloos zijn geraakt wél recente werkervaring en een startkwalificatie of diploma, zegt Moti. Het gemeentelijke beleid om bijstandsgerechtigden aan een opleiding of werk te helpen, wordt daarom omgegooid.

Loopbaan-APK

Voor deze relatief kansrijke werkzoekenden komt er een ‘TOP-aanpak’, een pakket met vooral digitale hulpmiddelen en trainingen. Onderdeel is een digitale Loopbaanwinkel met een ‘loopbaan-APK’, die over enige tijd twee fysieke locaties in Rotterdam-Noord en Zuid krijgt. De begrote kosten van deze TOP-aanpak zijn nog niet precies bekend, zegt Moti.

Ook wil de gemeente gaan experimenteren met ‘wijkbasisbanen’, zoals pleinwachters, conciërges en schoonmakers. Voorwaarde is dat deze gesubsidieerde banen niet tot verdringing van reguliere banen leiden. Moti: „De werkgevers kunnen woningcorporaties zijn, onderwijsinstelingen, zorgpartijen, maar ook private werkgevers met maatschappelijk nuttige functies. Stel dat een winkeliersvereniging een soort wijksupppoost wil, maar de beveiligingskosten zijn te hoog. Als zij zeggen: we hebben er tienduizend euro per jaar voor over. Nou, dan legt de gemeente tienduizend euro bij, en dan heb je als suppoost als wijkbasisbaan.”