Natuurgebied Trintelzand is gemaakt met overtollig slib

Markermeer

Foto Peter Leenen/Rijkswaterstaat

Opnieuw heeft Nederland een stukje land veroverd op het water. Langs de Houtribdijk, op de grens van Markermeer en IJsselmeer, tussen Enkhuizen en Lelystad, is een nieuw natuurgebied van vijfhonderd hectare aangelegd: Trintelzand. Het natuurgebied bestaat uit lange, gekromde dammen met daartussen zandplaten, ondieptes en moerasgebieden. De aanleg werd mogelijk door de versterking van de Houtribdijk, tussen Enkhuizen en Lelystad, die maandag officieel werd opgeleverd door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD). Aan de kant van Enkhuizen is de dijk versterkt met tien miljoen kuub zand. „Evenveel als normaal gesproken in een jaar langs de hele Nederlandse kust wordt toegevoegd”, aldus Rijkswaterstaat. Het zand werd opgespoten uit het Markermeer en is in de vorm van grote zandpakketten tegen de dijk gelegd. Rijkswaterstaat spreekt van een wereldprimeur: „Nergens anders zijn brede zandoevers eerder toegepast in een zoetwatergebied zonder eb en vloed.”

Het natuurgebied Trintelzand is gemaakt van overtollig slib dat vrijkwam bij de zandwinning voor de zandige oevers. Het creëren van natuur is volgens Rijkswaterstaat goedkoper dan het afvoeren van het slib. Aan de kant van Lelystad is de Houtribdijk versterkt met 1.200.000 ton breuksteen en 100.000 ton gietasfalt. De versterking maakt deel uit van het zogenoemde hoogwaterbeschermingsprogramma van de waterschappen en Rijkswaterstaat. Minimaal elfhonderd kilometer dijk en vijfhonderd sluizen en gemalen worden de komende dertig jaar versterkt.

De Houtribdijk is tussen 1963 en 1976 aangelegd om het huidige Markermeer in te polderen. Dat is nooit gebeurd. De dijk verbond wel Noord-Holland en Flevoland; het Markermeer ontstond, maar de kwaliteit van het water ging hard achteruit, het werd troebel en er verdween veel leven. De zandige oevers moeten daarin verandering brengen. Eerder werden daartoe ook al de Marker Wadden aangelegd.

De natuur in de Marker Wadden ontwikkelt zich goed