Maatregelen

‘Voorkom ongecontroleerd zorgfaillissement’

Martin van Rijn, minister voor Medische Zorg, neemt enkele maatregelen naar aanleiding van een reeks kritische rapporten over ziekenhuisfaillissementen. Die gaan over het bankroet van het MC Slotervaart in Amsterdam en de MC IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland in het najaar van 2018.

Van Rijn schrijft in een Kamerbrief in gesprek te zijn met zorgverzekeraars, om te zorgen dat bij volgende faillissementen altijd genoeg geld beschikbaar wordt gesteld om noodzakelijke zorg door te leveren. Dat de zorg tijdens het faillissement zo abrupt werd stilgelegd, kon op veel kritiek rekenen.

Ook onderzoekt Van Rijn met collega Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) of het maatschappelijk belang (continuïteit van de zorg) steviger verankerd kan worden in het faillissementsrecht, zodat dat voor curatoren belangrijker wordt dan het belang van schuldeisers.

In de rapporten was de kritiek op Zilveren Kruis opvallend. De zorgverzekeraar weigerde een financieringsverzoek van het ziekenhuisbestuur voor een gefaseerde ontmanteling. Uit een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid bleek dat de verzekeraar niet bekeek of een abrupte sluiting ook risico’s zou geven voor de veiligheid van patiënten.

Naast de verzekeraar en het bestuur van de ziekenhuizen kregen ook toezichthouders kritiek. Volgens de commissie Van Manen hadden de Inspectie, de Nederlandse Zorgautoriteit en het ministerie van Volksgezondheid „pas veel te laat in de gaten” dat het echt misging.