Brieven

Triage

Leeftijdscriterium snijdt geen hout

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Artsenverenigingen hebben een protocol opgesteld voor triage op niet-medische gronden bij schaarste op de IC’s (‘Artsen, geef jongeren voorrang bij extreem tekort aan IC-bedden’, 17/6). Eén criterium is leeftijd. Deze keuze is gebaseerd op het ‘fair innings’-argument dat zegt dat jongere generaties een sterkere morele aanspraak op levensreddende zorg hebben dan oudere generaties – die al meer levensjaren hebben genoten – omdat iedereen gelijke mogelijkheden zou moeten hebben. Dit sluit aan bij wat veel mensen intuïtief ervaren: bij het overlijden van een jong iemand wordt het missen van kansen sterker gevoeld. Fair innings en intergenerationele solidariteit zijn daarom zeker relevant voor discussies over de grenzen van de zorg. Maar in de context van de Covid-19-pandemie zet het leeftijdscriterium nauwelijks zoden aan de dijk. Het idee van fair innings is vooral aantrekkelijk bij grote leeftijdsverschillen. Bij IC-triage zal dit in de praktijk nauwelijks aan de orde zijn. Op grond van strikt medische criteria gaat een 20-jarige vrijwel altijd al voor op de 80-jarige. De keuze zal meestal gaan om een verschil tussen bijvoorbeeld een 61-jarige en een 55-jarige patiënt. In die gevallen is het idee dat de jongere nog significant meer mogelijkheden te benutten heeft nauwelijks vol te houden. Het zou daarom beter zijn om leeftijd te schrappen als niet-medisch criterium voor het toewijzen van IC-bedden bij extreme schaarste door de Covid-19-pandemie. In plaats daarvan zou men eerder moeten overgaan op de volgende stap in het draaiboek, waarbij loten in onze optiek het meest rechtvaardig is.


universitair hoofddocent medische ethiek in het UMC Utrecht;
6ejaars geneeskundestudent