Iconoclastisch sonnet

waarin activisten een beeldenstorm ontketenen

Ze kijken over onze schouders mee in brons of steen op pleinen van de stad en hadden zij nog motoriek gehad, hun hoofden zouden schudden van een nee

bij onze pogingen om naam te maken als bange consumenten zonder moed of kracht om iets te doen wat ertoe doet. Ze zien ons bij historie achterraken.

We zeggen dat ze ons niet moeten wegen naar achterhaalde normen van hun tijd en dat hun waarden onze eeuw niet dekken.

Maar onbewogen spreken zij ons tegen en hadden zij nog steeds mobiliteit, ze zouden ons van onze sokkels trekken.

17 juni 2020

Ilja Leonard Pfeijffer schrijft elke twee weken een sonnet naar aanleiding van de actualiteit.