Brieven

Brieven 19/6/2020

Vrijhandel

EU erkent Trumps gelijk

De kop Plan Brussel tegen oneerlijke vooral Chinese concurrentie (17/6), boven een artikel over de plannen van Eurocommissaris Margrethe Vestager voor het tegengaan van ongewenste overnames door buitenlandse partijen, had van Trump kunnen zijn. Toen hij een paar jaar geleden openlijk de oneerlijke concurrentie van China ten opzichte van de Amerikaanse markt probeerde tegen te houden, had Europa nog harde kritiek. Iedereen was het erover eens dat hij met zijn beleid de globalisering en de vrijemarktwerking verstoorde. Maar de crisis heeft de zwakte van ons beleid blootgelegd en Europa gedwongen tot andere inzichten. Weliswaar niet met dezelfde woorden als Trump, maar het lijkt er verdacht veel op.

Universiteiten

Bestuurders niet vrijuit

Bij het Commentaar over het grensoverschrijdend gedrag aan de UvA (Studentenwelzijn moet leidend zijn voor UvA, niet reputatie, 16/6) vraag ik me af waarom bestuursleden en toezichthouders vrijuit gaan als blijkt dat ze klachten over grensoverschrijdend gedrag van medewerkers niet serieus nemen of zelf niet documenteren. Over imagoschade gesproken! Schandalig dat over een langer tijdvak meestal jonge vrouwen dergelijk gedrag moeten gedogen. Docent maar ook bestuur mag niet vrijuit gaan. De tijd van vrijblijvend besturen is voorbij.

IC-selectie

Ongrondwettelijk

Ik ben een 75-jarige gezonde en actieve vrouw. Nog steeds lever ik een ruim aandeel in het functioneren van de samenleving met allerlei (vrijwilligers-)werk. Altijd hard gewerkt, sober en gezond geleefd, altijd flink meebetaald aan de gezondheidszorg en daar nauwelijks gebruik van gemaakt. Al deze dingen kun je van jongeren niet altijd zeggen. Ik ben geschokt dat artsen vinden dat ik vanwege mijn leeftijd af kan vallen bij opname op IC. Deze discriminatie geeft mijn vertrouwen een flinke deuk. Het is bovendien ongrondwettelijk.

IC-selectie (2)

Echt gelijkwaardig?

Vijf ethici hebben een protocol opgesteld waarin bij een extreem tekort aan IC-bedden jongeren en mensen die werkzaam zijn in de zorg voorrang krijgen boven anderen. Ze gaan hierbij uit van het principe van gelijkwaardigheid, waarbij sociale status niet telt.

Ethici hebben soms iets wereldvreemds omdat ze opereren met abstracte modellen. Zouden ze werkelijk geloven dat als hun protocol wordt overgenomen, millennial Sander en zuster Anne de voorrang krijgen boven de oudere leden van het Koningshuis of hun leeftijdsgenoten die ceo zijn van een groot bedrijf?

Voedsel

Prijs geeft de doorslag

Hoe krijg je kortere ketens in de voedselproductie? (Eet ook na de lockdown lokaal, 17/6) Het merendeel van de (Nederlandse) voedselconsumenten laat zich nog altijd sturen door de prijs. Houd de producten uit de korte keten goedkoper en men zal ze blijven kopen. Keniaanse peultjes of Israëlische aardappels koopt men niet omdat die zo’n fijne exotische uitstraling hebben of politiek correcter zijn.


via nrc.nl

Beeldenstorm

Schilder ze rood

Bas Kromhout vindt dat standbeelden van koloniale heersers en slavenhandelaren mogen blijven staan, mits voorzien van een (groot) informatiepaneel over hun misdaden (Helden op sokkels staan eigenlijk in het vergeetboek, 16/6). Dat is niet genoeg. Niet iedereen leest een paneel. De houding van het beeld maakt veel meer indruk: trots en triomfantelijk. Dat geeft een verkeerd signaal. Ik pleit voor het aanbrengen van een duidelijk zichtbaar teken op het uiterlijk van deze vermeende helden, bijvoorbeeld door het hoofd rood te verven bij evidente wreedheden.