Brieven

Brieven 18/6/2020

Seksuele intimidatie

Stel een tuchtcollege in

Universiteiten hebben ‘sociale veiligheid’ hoog op de agenda staan, althans op papier. Begrijpelijk, want het komt regelmatig aan het licht dat hun sterk hiërarchische en tegelijkertijd competitieve organisatie afhankelijkheidsrelaties schept die machtsmisbruik in de hand werken. Niet alleen tussen docenten en studenten, maar ook tussen hoger- en lagergeplaatsten, zeg maar: hoogleraren en hun voetvolk. Nu weer (Onrust UvA-studenten over seksuele intimidatie docent, 15/6). Grensoverschrijdend gedrag, seksueel of anderszins, intimidatie, vernedering: het zijn geen uitzonderingen. De hoop is gevestigd op vertrouwenspersonen of ‘ombudsfunctionarissen’, maar die zullen geen schoon schip maken. Hun bevoegdheden zijn te beperkt. En bestuurders zitten niet te wachten op deining. De slachtoffers weten dat ook en daarom zien ze vaak af van een formele procedure. Een echt onafhankelijk tuchtcollege is nodig dat sancties kan opleggen, desnoods door mensen die zich misdragen uit hun functie te ontheffen. Laat de Vereniging van Universiteiten dit realiseren.


universitair docent, UvA

Seksuele intimidatie (2)

En de journalistiek dan

Het goed gedocumenteerde onderzoeksartikel over de ‘aanrakerige’ docent (NRC, 13/6) is een belangrijke bijdrage aan de discussie hierover. Dat in de verantwoording wordt verwezen wordt naar het artikel over de hoogleraar/rechter-plaatsvervanger B. (NRC, 14/5/19) is terecht, maar was het nodig om deze persoon bij naam en toenaam te noemen? Het te onpas gebruiken, is zeker van toepassing op het Commentaar (NRC 16/6), dat hierdoor niet sterker wordt.

Corona

Telt de vrije wil?

De discussie over aan wie er ‘voorrang’ zou moeten worden gegeven (NRC, 16/6) als er een tekort aan IC-bedden is bij een volgende pandemie, leidt tot pijnlijke uitspraken. Het idee dat ouderen als eersten moeten worden opgeofferd omdat zij „hun kansen al gehad hebben”, stuit in eerste instantie op verzet, althans bij mij. In tweede instantie zie ik er de logica wel van in. Voor zover ik weet is de ouderen zelf niets gevraagd. Waarom eigenlijk niet?

Ik zou me bijvoorbeeld als vrijwilliger willen opgeven om, mocht ik corona krijgen, niet op de IC te worden op opgenomen, maar rustig thuis te sterven. Uit vrije wil, niet vanwege mijn leeftijd: 73.

Corona (2)

Toegang IC onethisch

George Orwell wist het al in 1949. „Some animals are more equal than others”. (Animal Farm) Na lang onderzoek hebben vijf ethici samen met de artsenorganisatie KNMG vastgesteld (NRC, 16/6), dat deze regel ook voor mensen mag gelden als het om de toegang tot de intensive care gaat. Hiermee lijken de onderzoekers in ieder geval bewezen te hebben, dat ethiek geen wetenschap maar een vindplaats is. Rutte heeft al eerder in interviews laten blijken, dat hij het niet eens is met deze ethici. Gelukkig maar!

Correcties/aanvullingen

Hangmosselen

In het artikel Opsokken, met je mosselzaad (15/6, p. C4) stond dat anderhalve kilo hangmosselen ongeveer evenveel kost als een kilo gewone mosselen. Maar ze zijn ongeveer even duur als twee kilo gewone mosselen.

Witte redders

In Altijd maar weer die witte redders (13/6, p. O8-9) stond dat kapitein Peter Warner zes gestrande, jonge mannen meenam naar Sydney. Dat moet Nuku’alofa zijn.

Zonne-energie

In het artikel Regio’s verkiezen dure zonne-energie boven wind (15/6, p. 2) staat dat de huidige verhouding tussen wind en zon 60:40 is. Dat klopt niet; het is 40:60. Het Nationaal Programma RES had verkeerde gegevens verstrekt.