Wethouder Van Asten: ‘Het is belangrijk dat je relevant weet te blijven. Daar kan een commissie bij helpen’

Subsidie Het Haagse college neemt advies over om het 28 jaar oude literaire festival Crossing Border geen subsidie meer te geven. „Ze vinden zich zo uniek dat ze niks met de kritiek hoeven te doen. Zo werkt het niet.”

Auteur Gary Shteyngart aan het woord op Crossing Border in 2014. Foto Andreas Terlaak
Auteur Gary Shteyngart aan het woord op Crossing Border in 2014. Foto Andreas Terlaak

‘Een culturele ramp’. Zo omschreef de auteur Brits-Indiase Salman Rushdie het advies het internationale literatuur- en muziekfestival Crossing Border voortaan geen gemeentelijke subsidie toe te kennen in een brief aan Robert van Asten, de Haagse wethouder cultuur. Rushdies woorden hebben geen weerslag gehad: het advies om het 28 jaar oude Crossing Border geen subsidie meer te geven is overgenomen door het college. Dat blijkt uit het woensdagmiddag vrijgegeven Zee aan Mogelijkheden. Ontwerp Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024.

Van Asten legt door de telefoon uit dat het festival niks doet met kritiek. „Ze kregen al een paar jaar geleden een scherpe beoordeling, twee jaar later krijgen ze dezelfde kritiek en weer doen ze er niks mee. Zij stellen dat ze zo uniek zijn dat ze niks met de kritiek hoeven te doen, maar zo werkt het niet.” Het gebrek aan een externe adviescommissie werd Crossing Border aangerekend. Volgens Van Asten is het belangrijk dat elke instelling zelfreflectie heeft en kan formuleren voor wie je wat doet en welke rol je hebt. „Het is belangrijk dat je de tijdgeest aanvoelt en relevant weet te blijven.”

Zuiderparktheater

Het gebrek aan zelfreflectie is het oordeel dat meer cultuurorganisaties treft, zoals het literair theater Branoul en het Zuiderparktheater. Beide treft hetzelfde lot als Crossing Border. Nu het Zuiderparktheater geen geld krijgt, is er jaarlijks 100.000 euro gereserveerd voor openluchttheater.

Lees ook Directeur Writers Unlimited was lid van commissie die adviseerde over subsidie voor haar festival

Er is bewust gekozen om sommige instellingen meer geld te geven, maar dat betekent dus ook dat er minder instellingen gehonoreerd worden, aldus Van Asten. Van de 103 aanvragen werden er door de adviescommissie instantie 57 gehonoreerd. Het college besluit er nog drie aan toe te voegen: het Muzee Scheveningen, Museum Bredius en Stet, The English Theatre.

Over Muzee Scheveningen merkt het College op dat het hecht aan musea met internationale uitstraling, maar ook aan „klein en wijkgericht tot een geworteld stadsmuseum”. Bij het Museum Bredius heeft de gemeente bovendien met het „aanvaarden van het legaat-Bredius zich verplicht tot het opvolgen van de testamentaire last van in stand houden van museum Bredius”. Stet is belangrijk vanwege Engelstalig theater in de stad.

Het plan moet cultuur over de hele stad brengen, meer mensen bereiken en instellingen met internationale allure behouden.