Opinie

De woorden die alleen gefluisterd worden: tweede golf

Dagboek Coronavirus

Gisteren waren er in Italië zesentwintig virusdoden te betreuren. Dat was een laagterecord sinds het begin van de epidemie. Op 2 maart werden er achttien doden geteld. Sindsdien overleden er nooit zo weinig patiënten op één dag als gisteren. In twaalf van de twintig regio’s was de dag van gisteren een dag zonder slachtoffers. Er werden 303 nieuwe besmettingen vastgesteld, waarvan de overgrote meerderheid, 259 gevallen, in de regio Lombardije. Ook deze aantallen vallen binnen de marges van wat officieel als geruststellend wordt ervaren.

Toch is het land niet in een overwinningsroes, hoewel de grafieken na een historische strijd, die van ons vergde dat wij ons langdurig heldhaftig verborgen hielden, op de knieën zijn gedwongen. De economische repercussies met schulden, faillissementen, verlies van banen en krimp laten zich nog niet in volle hevigheid voelen, maar het algemene idee is dat de winter komt en dat hij vele jaren zal duren.

Daarbij komt de angst voor twee woorden die men als een machtige maledictie hooguit fluisterend in de mond neemt: tweede golf. In China lijkt het al zover te zijn. Er is daar een nieuwe brandhaard in de hoofdstad. Ieder kuchje of iedere handdruk kan de vloek ook over ons afroepen.

De maatregelen tijdens de quarantaine vertoonden de unieke combinatie van onzekerheid en urgentie. De urgentie is verdwenen, maar de onzekerheid niet.

Sommige Italiaanse kranten vonden het nodig om te vermelden dat de interpretatie van de Mayakalender, die voorspelde dat de wereld op 21 december 2012 had moeten vergaan, berust op een fout en dat de correcte datum 21 juni 2020 is.

De gemeente Genua heeft ondanks alles een noodplan in werking gesteld om de straten en stoepen vrij te maken van onkruid, dat tijdens de afgelopen maanden van stilstand bezit heeft genomen van spleten en kieren tussen de straatstenen.

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer woont in Genua. Op deze plek schrijft hij over de impact die het coronavirus heeft op het leven daar.